Положення про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є апарат Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства
від 16.05.2011 № 45
(у редакції наказу
Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства
від 06.01.2016 № 2)

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є апарат Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства

1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі – Управління).

2. Визначення понять:
– Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон)
– публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення управлінням повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні управління;
– запит на інформацію – (далі – запит), це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні управління;
– розпорядник публічної інформації (далі – Управління);
– запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи ( далі – Запитувачі);

3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», та «Про державну таємницю».

2. Обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті, друкованих виданнях, інформаційному стенді управління, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації перелік відомостей, зазначених в статті 15 Закону.

4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, факсом, електронною поштою) на вибір запитувача .

5. Запит на інформацію має містити:
– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до управління, подаються на реєстрацію до приймальні управління або за телефоном приймальні (факсом) 676-942 чи електронною поштою oulmg@chernigivlis.gov.ua.

7. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

8. Порядок документообігу в управлінні здійснюється з урахуванням такого:
відповідальний з питань реєстрації:
– терміново інформує начальника управління або його заступників про надходження та характер запитів на інформацію;
– начальник управління визначає структурний підрозділ (або особу), який, відповідно до компетенції, є відповідальним за розгляд даного запиту на інформацію, що надійшов усно, поштою, телефоном, факсом, або електронною поштою, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію;
– відповідь на запит на інформацію надається тим структурним
підрозділом (особою) у володінні якого знаходиться запитувана інформація.
При цьому відповідальна особа з питань запиту на інформацію
визначається керівником такого структурного підрозділу;
– у разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у
володінні кількох структурних підрозділів управління, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, з огляду на характер запиту, визначається начальником управління або його заступниками;
– у разі надходження документації у порядку загального документообігу, яка за своїм характером є запитом на інформацію, відповідно до Закону, керівник структурного підрозділу ставить до відома відповідального з питань реєстрації та реєструє її в Єдиній базі;
– у разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить
запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо,
оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами,
встановленими Законом, його копія в частині інших
питань розглядається у відповідності з Законом України «Про звернення громадян»;
у разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення громадян»;
– відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у іншій формі.

10. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється наказом начальника управління в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

11. Відповідь на запит на інформацію надається управлінням не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

12. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

13. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

14. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, управління може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
16. Доступ до публічної інформації про діяльність управління обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом. Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 6.

17. Управління має право відмовити в задоволенні запиту, якщо не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону або згідно частині 1 статті 22 Закону. Відмова в задоволені запиту на інформацію надається в письмовій формі у відповідності з частинами 4 та 5 статті 22 Закону.

18. Якщо запит на отримання інформації, який отримало Управління, не входить до його сфери компетенції (згідно Положення про Управління, інших нормативних документів), але за своїм статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, Управління зобов’язане направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

19. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

20. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Мапа

Погода у Чернігові
Календар
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
© 2024 Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства