Конкурс

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 

ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ

ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

 

17.03.2017 Чернігів 14-К

 

 

Про конкурсну комісію Чернігівського

обласного управління  лісового

та мисливського господарства

 

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 27 Закону України «Про державну службу», пунктів 13 – 15, 17  Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, з метою організації та проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства (далі – Чернігівське ОУЛМГ або Управління)

НАКАЗУЮ:

 1. Утворити конкурсну комісію на зайняття вакантних посад державної служби (далі – конкурсна комісія) категорій «Б» (в межах повноважень) та «В» Чернігівського ОУЛМГ, у складі згідно з додатком.
 2. Конкурсній комісії в своїй роботі керуватися Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.
 3. Визначити адміністратором під час проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад державної служби Мехеда Сергія Володимировича, головного спеціаліста з питань персоналу.
 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Чернігівського ОУЛМГ від 27 липня 2013 року № 32-К «
 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Чернігівського ОУЛМГ» (зі змінами).

 

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Чернігівського ОУЛМГ Пономаренка Ю.Б.

 

 

 

Т.в.о. Начальника  управління                                                              О.О. Кириченко

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Чернігівського ОУЛМГ

 1. 03. 2017 р.14-К

 

 

СКЛАД

конкурсної комісії для проведення конкурсу

на зайняття вакантних посад державної служби

категорії «Б» (в межах повноважень) та «В» Чернігівського ОУЛМГ

 

 

ПОНОМАРЕНКО

Юрій Борисович

 

– перший заступник начальника Управління;

 

ПИРІГ

Микола Миколайович

– начальник відділу мисливського господарства;

 

Члени конкурсної комісії:

 

 
ПОЛУБЕНЬ

Володимир Васильович

– начальник відділу економіки та фінансів;

 

ПРИХОДЬКО

Петро Іванович

– начальник відділу лісових ресурсів;

 

МАРАХОНЬКО

Олександр Іванович

 

– начальник відділу лісового господарства;

 

ТЕМНЮК

Оксана Валеріївна

 

КАРАНДА

Лариса Олексіївна

– головний спеціаліст-юрисконсульт відділу бухгалтерського обліку та звітності;

 

– головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності, голова профспілкового комітету Первинної профспілкової організації Чернігівського ОУЛМГ

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 

ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ

ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

 

20.03.2017 Чернігів 15-К

 

 

Про затвердження спеціальних вимог

до осіб, які претендують на зайняття

посад державної служби категорії «В» 

в Чернігівському обласному управлінні

лісового та мисливського господарства

 

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про державну службу» та Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06.04.2016 № 72, зареєстрованого в Міністерства юстиції України 27.04.2016 за № 647/28777

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «В» в Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі – Чернігівське ОУЛМГ), а саме:

– провідного спеціаліста відділу лісового господарства додаток 1);

– спеціаліста відділу лісового господарства (додаток 2);

– головного спеціаліста відділу лісових ресурсів (додаток 3);

– спеціаліста відділу лісових ресурсів (додаток 4).

 

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника Чернігівського ОУЛМГ Пономаренка Ю.Б.

 

 

 

Т.в.о. Начальника  управління                                                   О.О. Кириченко

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до наказу Чернігівського ОУЛМГ

 1. 03.  2017 р.15-К

 

Спеціальні вимоги
до осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «В» –  провідного спеціаліста відділу лісового господарства Чернігівського ОУЛМГ

І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1 Освіта вища
Ступінь вищої освіти молодший бакалавр або бакалавр
2 Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії) не потребує
3 Володіння мовами вільне володіння державною мовою
ІІ СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра, бажано, за спеціальністю «Лісове господарство»
2 Досвід роботи бажано, досвід роботи на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності, пов’язаних з веденням лісового або садово-паркового господарства
3 Знання законодавства 1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;                     4) Закон України «Про доступ до публічної інформації;                                                           5) Закон України «Про звернення громадян»;
4 Професійні знання Лісовий, Земельний, Податковий кодекси України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються ведення лісового та мисливського господарства, законодавство про охорону навколишнього природного середовища.
5 Якісне виконання поставлених завдань вміння працювати з інформацією, орієнтація на досягнення кінцевих результатів, вміння вирішувати комплексні завдання, вміння ефективно використовувати ресурси, вміння надавати пропозиції, їх арггументувати та презентувати
6 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді, вміння ефективної координації з іншими, вміння надавати зворотний зв’язок
7 Сприйняття змін виконання плану змін та покращень, здатність приймати зміни та змінюватись
8 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
9 Особистісні компетенції відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталій, наполегливість, креативність та ініціативність, оріентація на саморозвиток і обслуговування, вміння працювати в стресових ситаціях

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу Чернігівського ОУЛМГ

 1. 03. 2017 р.15-К

 

Спеціальні вимоги
до осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «В» – спеціаліста відділу лісового господарства Чернігівського ОУЛМГ

І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1 Освіта вища
Ступінь вищої освіти молодший бакалавр або бакалавр
2 Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії) не потребує
3 Володіння мовами вільне володіння державною мовою
ІІ СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра, бажано, за спеціальністю «Лісове господарство»
2 Досвід роботи бажано, досвід роботи на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності, пов’язаних з веденням лісового або садово-паркового господарства
3 Знання законодавства 1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;                     4) Закон України «Про доступ до публічної інформації;                                                           5) Закон України «Про звернення громадян»;
4 Професійні знання Лісовий, Земельний кодекси України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються ведення лісового та мисливського господарства, законодавство про охорону навколишнього природного середовища.
5 Якісне виконання поставлених завдань вміння працювати з інформацією, орієнтація на досягнення кінцевих результатів, вміння вирішувати комплексні завдання, вміння ефективно використовувати ресурси, вміння надавати пропозиції, їх арггументувати та презентувати
6 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді, вміння ефективної координації з іншими, вміння надавати зворотний зв’язок
7 Сприйняття змін виконання плану змін та покращень, здатність приймати зміни та змінюватись
8 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
9 Особистісні компетенції відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталій, наполегливість, креативність та ініціативність, оріентація на саморозвиток і обслуговування, вміння працювати в стресових ситаціях

 

 

 

 

Додаток 3

до наказу Чернігівського ОУЛМГ

 1. 03. 2017 р.15-К

 

Спеціальні вимоги
до осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «В» –  головного спеціаліста відділу лісових ресурсів Чернігівського ОУЛМГ

І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1 Освіта вища
Ступінь вищої освіти молодший бакалавр або бакалавр
2 Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії) не потребує
3 Володіння мовами вільне володіння державною мовою
ІІ СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра, бажано, за спеціальністю «Лісове господарство»
2 Досвід роботи бажано, досвід роботи на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності, пов’язаних з веденням лісового або садово-паркового господарства
3 Знання законодавства 1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;                     4) Закон України «Про доступ до публічної інформації;                                                           5) Закон України «Про звернення громадян»;
4 Професійні знання Лісовий, Земельний, Податковий кодекси України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються ведення лісового та мисливського господарства, законодавство про охорону навколишнього природного середовища.
5 Якісне виконання поставлених завдань вміння працювати з інформацією, орієнтація на досягнення кінцевих результатів, вміння вирішувати комплексні завдання, вміння ефективно використовувати ресурси, вміння надавати пропозиції, їх арггументувати та презентувати
6 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді, вміння ефективної координації з іншими, вміння надавати зворотний зв’язок
7 Сприйняття змін виконання плану змін та покращень, здатність приймати зміни та змінюватись
8 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
9 Особистісні компетенції відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталій, наполегливість, креативність та ініціативність, оріентація на саморозвиток і обслуговування, вміння працювати в стресових ситаціях

 

 

 

Додаток 4

до наказу Чернігівського ОУЛМГ

 1. 03. 2017 р.15-К

 

Спеціальні вимоги
до осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «В» –  спеціаліста відділу лісових ресурсів Чернігівського ОУЛМГ

І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1 Освіта вища
Ступінь вищої освіти молодший бакалавр або бакалавр
2 Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії) не потребує
3 Володіння мовами вільне володіння державною мовою
ІІ СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра, бажано, за спеціальністю «Лісове господарство»
2 Досвід роботи бажано, досвід роботи на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності, пов’язаних з веденням лісового або садово-паркового господарства
3 Знання законодавства 1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;                     4) Закон України «Про доступ до публічної інформації;                                                           5) Закон України «Про звернення громадян»;
4 Професійні знання Лісовий, Земельний кодекси України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються ведення лісового та мисливського господарства, законодавство про охорону навколишнього природного середовища.
5 Якісне виконання поставлених завдань вміння працювати з інформацією, орієнтація на досягнення кінцевих результатів, вміння вирішувати комплексні завдання, вміння ефективно використовувати ресурси, вміння надавати пропозиції, їх арггументувати та презентувати
6 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді, вміння ефективної координації з іншими, вміння надавати зворотний зв’язок
7 Сприйняття змін виконання плану змін та покращень, здатність приймати зміни та змінюватись
8 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
9 Особистісні компетенції відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталій, наполегливість, креативність та ініціативність, оріентація на саморозвиток і обслуговування, вміння працювати в стресових ситаціях

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 

ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ

ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

 

22.03.2017 Чернігів 16-К

 

 

Про оголошення конкурсу на зайняття

вакантної посади державного службовця

Чернігівського обласного управління 

лісового та мисливського господарства

 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246

НАКАЗУЮ:

 1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії ’’В’’ : – головного спеціаліста відділу лісових ресурсів Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства.
 2. Затвердити умови проведення конкурсу до осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії ’’В’’ – головного спеціаліста відділу лісових ресурсів Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства, додаються.
 3. Головному спеціалісту з питань персоналу Мехеду С.В. забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства та надіслати відповідну інформацію до територіального органу Національного агентства України з питань державної служби.
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Чернігівського ОУЛМГ Пономаренка Ю.Б.

 

Т.в.о. Начальника  управління                                                              О.О. Кириченко

 

 

Додаток

до наказу Чернігівського ОУЛМГ

 1. 22. 2017р. № 16

УМОВИ
проведення конкурсу до осіб, які претендують на зайняття посади державної служби

категорії «В» –  головного спеціаліста відділу лісових ресурсів

Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
Посадові обов’язки 1.      Здійснення аналізу та узагальнення  річної та поточної звітності по реалізації лісопродукції, підготовка з цих питань  необхідних довідок, пропозицій та рішень.

2.      Проведення аналізу по реалізації лісопродукції, узагальнення пропозицій держлісгоспів з питань реалізації лісопродукції, здійснення контролю та надання держлісгоспам організаційної  та консультативної допомоги з цих питань.

3.       Проведення аналізу та вивчення кон’юнктури споживчого ринку, пошук потенційних партнерів для держлісгоспів для збуту лісопродукції на внутрішньому ринку.

4.        Проведення перевірок роботи держлісгоспів з питань, що стосуються роботи відділу лісових ресурсів зі складанням відповідних актів чи довідок, надання лісгоспам необхідної консультативної, іншої допомоги з питань виробництва.

5.      Виконання функцій, пов’язаних з видачею юридичним та фізичним особам “Сертифікату про походження лісоматеріалів та отриманих з них пиломатеріалів” відповідно до чинного законодавства та діючих нормативно-правових актів.

6.      Виконання інших вказівок і розпоряджень керівництва управління і відділу з питань, що стосується роботи відділу.

7.      Проведення аналізу статистичної звітності з питань реалізації лісо продукції та підготовка і внесення відповідних пропозицій безпосередньому керівництву.

8.      Співпраця з іншими структурними підрозділами управління та установами інших відомств, в межах компетенції, з питань, що стосуються роботи відділу лісових ресурсів.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3801 грн., надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду На постійній основі
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки про результати проходження такої перевірки (у разі наявності).

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Термін прийняття документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Документи приймаються до 17 год.  06.04.2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу  13 квітня  2017 року, з  10:00 год.,  за адресою: м. Чернігів, вулиця П’ятницька, 8
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу   Мехед Сергій Володимирович, тел. (0462) 77-42-74

kadry@chernigivlis.gov.ua

 

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Загальні вимоги
1 Освіта Вища, ступінь молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи   Не потрібує
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги
1 Освіта Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра, бажано, за спеціальністю «Лісове господарство» або «Лісове та садово-паркове господарство».
2 Знання законодавства Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про звернення громадян».
3 Професійні чи технічні знання Лісовий, Земельний, Податковий кодекси України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються ведення лісового та мисливського господарства, законодавство про охорону навколишнього природного середовища.
4 Спеціальний досвід роботи Бажано, наявність досвіду роботи на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності, пов’язаних з веденням лісового або садово-паркового господарства.
5 Знання сучасних інформаційних технологій Впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet)
6 Особистісні якості відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталій, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток і обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях

 

 

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

21.02.2017

 

 1. Копія паспорта громадянина України.
 2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі (завантажити зразок).
 3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьоюабо четвертоюстатті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки про результати проходження такої перевірки (у разі наявності) (завантажити зразок).
 4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
 5. Заповнена особова картка встановленого зразка (завантажити зразок).
 6. Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 березня 2016 р. № 246 
Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Відповідно до частини першої статті 22 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. ЗатвердитиПорядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, що додається.
 2. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 351), застосовується під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування відповідно доЗакону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
 3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р.№ 889-VIII“Про державну службу”, крім підпункту 5 пункту 18 Порядку, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 1 травня 2017 року.
Прем’єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2016 р. № 246

ПОРЯДОК 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Загальні питання

 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (далі – конкурс), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

Дія цього Порядку не застосовується під час проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу.

 1. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в установленому законом порядку вимог до професійної компетентності кандидата на вакантну посаду державної служби на основі оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.
 2. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

забезпечення рівного доступу;

політичної неупередженості;

законності;

довіри суспільства;

недискримінації;

прозорості;

доброчесності;

надійності та відповідності методів тестування;

узгодженості застосування методів тестування;

ефективного і справедливого процесу відбору.

 1. Дотримання принципу недискримінації під час проведення конкурсу не виключає обов’язку застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі та має інвалідність, а також можливості застосування позитивних дій відповідно доЗакону України“Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.

Умови проведення конкурсу

 1. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” приймає суб’єкт призначення.

Нацдержслужба вносить суб’єкту призначення проект рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А”.

Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій “Б” і “В” приймає керівник державної служби в державному органі.

 1. Конкурс проводиться поетапно:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення рішення про оголошення конкурсу;

3) приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;

5) проведення тестування та визначення його результатів;

6) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (крім категорії “В”);

7) проведення співбесіди та визначення її результатів;

8) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

 1. Особи, які відповідно дочастини другоїстатті 19 Закону України “Про державну службу” не можуть вступити на державну службу, не допускаються до участі у конкурсі.
 2. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади державної служби (далі – кандидати).
 3. Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.

Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу

 1. Оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду державної служби оприлюднюється:

за категорією “А” – на офіційних веб-сайтах суб’єкта призначення та Нацдержслужби;

за категоріями “Б” і “В” – на офіційних веб-сайтах державного органу, в якому проводиться конкурс, та Нацдержслужби.

З метою широкого поширення інформації про вакансію така інформація може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах або в засобах масової інформації.

 1. Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, надсилає в електронній формі Нацдержслужбі рішення про оголошення конкурсу та умови проведення конкурсу за формою згідно здодатком 1(скановану копію наказу у форматі .pdf та умови проведення конкурсу у форматі .doc або .docx) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного рішення.

Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, мм. Києва або Севастополя, одного або кількох районів, надсилає територіальному органу Нацдержслужби за місцем розташування рішення про оголошення конкурсу та умови проведення конкурсу за формою згідно з додатком 1 в електронній формі (скановану копію наказу у форматі .pdf та умови проведення конкурсу у форматі .doc або .docx) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного рішення.

 1. Якщо інформація про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби не доступна у форматі .pdf, .doc або .docx, відповідне рішення про оголошення конкурсу та умови проведення конкурсу повинні бути повернуті відповідному органу без розгляду шляхом надсилання повідомлення електронною поштою.

Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії

 1. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі – Комісія).

Для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В” керівником державної служби утворюється конкурсна комісія у складі голови і членів комісії.

 1. Конкурс на зайняття вакантної посади керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та інших державних органів та їх заступників проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.

Конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів облдержадміністрацій проводить конкурсна комісія, утворена керівником територіального органу Нацдержслужби.

Конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів райдержадміністрації проводить конкурсна комісія, утворена головою облдержадміністрації.

Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії “Б” в усіх інших випадках та категорії “В” проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби в державному органі.

Рішення про утворення конкурсної комісії для призначення керівників структурних підрозділів апарату Міноборони приймається Міністром оборони.

 1. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.

До складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом та юридичної служби, а також окремих структурних підрозділів державного органу.

До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”, в установленому Нацдержслужбою порядку.

До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці, в тому числі з інших державних органів, працівники, науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації за її наявності.

 1. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
 2. За поданням керівника спеціального структурного підрозділу Нацдержслужби (далі – спеціальний структурний підрозділ), який створюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення Комісії, Голова Нацдержслужби з числа працівників спеціального структурного підрозділу визначає особу, яка буде виконувати функції адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорії “А”.

Керівник державної служби, органу, в якому проводиться конкурс, визначає з числа працівників служби управління персоналом особу, яка буде виконувати функції адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій “Б” і “В”.

У разі коли в державному органі служба управління персоналом утворена не як структурний підрозділ, функції адміністратора виконує спеціаліст з питань персоналу. Адміністратор несе персональну відповідальність за проведення письмових етапів конкурсу та за розголошення інформації, що стала йому відома під час проведення конкурсу.

Адміністратор веде протокол засідання конкурсної комісії, оформляє відомості результатів конкурсу тощо.

Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі

 1. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) у разі проведення закритого конкурсу – інші документи для підтвердження відповідності умовам конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно здодатком 3, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.
 2. Служба управління персоналом та спеціальний структурний підрозділ веде облік та реєструє всі документи для участі в конкурсі, надіслані особами, які бажають взяти у ньому участь.
 3. Документи для участі в конкурсі, подані кандидатами на посаду категорії “А”, перевіряються на відповідність встановленим законом вимогам спеціальним структурним підрозділом.

Про результати такої перевірки кандидат на посаду категорії “А” повідомляється спеціальним структурним підрозділом у триденний строк з дня їх надходження.

Служба управління персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам у триденний строк з дня їх надходження та повідомляє кандидату про результати такої перевірки у той самий строк.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляє служба управління персоналом державного органу або спеціальний структурний підрозділ.

Проведення оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби

 1. Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії “А” за згодою кандидатів може проводитися відеофіксація, якщо інше не передбачено законом.

Для категорій “Б” і “В” за рішенням конкурсної комісії може проводитись аудіофіксація.

 1. Про фіксацію засідань конкурсної комісії за допомогою технічних засобів голова конкурсної комісії (для категорії “А” головуючий Комісії) оголошує на початку засідання.
 2. У разі проведення аудіо- або відеофіксації аудіо- та відеозаписи засідань є невід’ємною частиною протоколів засідань.
 3. Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену упункті 21цього Порядку, проходять тестування.
 4. Тестування проходить у присутності не менш як двох третин членів конкурсної комісії.
 5. Тестування проводиться з метою визначення рівня знань законодавства на знанняКонституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та знання спеціального законодавства.

Одне завдання включає 40 тестових питань, які обираються для кожного учасника тестування автоматично із загального переліку питань, що включає не менш як 100 питань на знання кожного із зазначених видів законодавства.

 1. Перелік тестових питань затверджується Нацдержслужбою разом з Мін’юстом та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті. Варіанти відповідей на тестові питання оприлюдненню не підлягають.
 2. Тестування складається державною мовою.

Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

 1. Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.
 2. Питання для кожного учасника тестування обираються автоматично з переліку питань. Кожне питання повинно передбачати чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.
 3. Загальний час для проведення тестування повинен становити не більш як 40 хвилин.
 4. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, проводиться автоматичне визначення результатів тестування програмним забезпеченням.
 5. Для визначення результатів тестування використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання тестового завдання і більше;

1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 24-31 питання тестового завдання;

0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 23 і менше питань тестового завдання.

 1. За відсутності умов для проведення автоматизованого тестування (відсутність належної комп’ютерної техніки, відсутність Інтернет-зв’язку та інших умов) тестування проводиться письмово.

Перед проведенням письмового тестування адміністратор з офіційного веб-сайту Нацдержслужби роздруковує тестові питання, обрані комп’ютером методом випадкового вибору, а також ключі правильних відповідей до них.

Роздруковані тестові питання адміністратор пакує в конверти, а ключі правильних відповідей передає членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.

Адміністратор перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком за формою згідно з додатком 4 для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі конверт з тестовими питаннями, не відкриваючи його.

Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення адміністратором початку проведення тестування.

Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує в один конверт бланк з відповідями, а у другий – заповнений бланк з персональними даними та повертає обидва конверти адміністратору.

Адміністратор присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання та із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Визначення адміністратором номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата у приміщенні, в якому проходило тестування.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування, а конверти з персональними даними кандидатів залишаються у нього.

Члени конкурсної комісії визначають результати письмового тестування згідно з пунктом 34 цього Порядку.

У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно вирішеним.

Після визначення результатів тестування члени конкурсної комісії повертають конверти з відповідями адміністратору.

Після отримання усіх конвертів з результатами тестування адміністратор відкриває конверти з відповідями та персональними даними кандидатів, які фіксує у відомості про результати тестування за формою згідно з додатком 5 та оголошує кандидатам.

 1. Письмове тестування не проводиться для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії “А”.
 2. Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної комісії та кандидатів.

У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час.

 1. Кандидати, які за результатами тестування отримали 0 балів, є такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування.

 1. До наступного етапу конкурсу допускаються кандидати, які надали правильні відповіді на більшу кількість тестових питань.

Про дату і час проведення наступного етапу конкурсу кандидатів інформують додатково.

 1. Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей, володіння комп’ютером, знань іноземної мови та вміння приймати рішення (за наявності таких вимог до посади).
 2. Ситуаційні завдання для категорії “А” затверджує Комісія.
 3. Ситуаційні завдання для категорії “Б” розробляє та затверджує державний орган, в якому проводиться конкурс, з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу.
 4. Ситуаційні завдання розв’язуються письмово.

Кожен кандидат розв’язує від одного до трьох ситуаційних завдань залежно від категорії посади та вимог, які необхідно оцінити.

Кількість ситуаційних завдань для кандидатів визначається конкурсною комісією.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакові ситуаційні завдання.

Адміністратор перед оголошенням ситуаційного завдання надає кандидатам два конверти. Один конверт з бланком для заповнення кандидатом персональних даних, а інший – з бланком для розв’язання ситуаційного завдання.

Адміністратор оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати.

На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше однієї години.

Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати пакують бланки відповідей та бланки персональних даних у конверти та надають адміністратору.

Адміністратор присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями та із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає членам конкурсної комісії тільки конверти з розв’язанням ситуаційного завдання для визначення результатів, а конверти з персональними даними залишає у себе.

Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом з проставленням ним підпису.

За рішенням Комісії кандидати на посаду категорії “А” презентують результати розв’язання ситуаційних завдань. У такому разі абзаци п’ятий, дев’ятий – одинадцятий цього пункту не застосовуються.

Конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання згідно з вимогами до професійної компетентності кандидата, на виявлення яких спрямоване дане завдання.

 1. Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання;

1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк.

 1. Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом Комісії або конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про результати ситуаційних завдань за формою згідно здодатком 6.

Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів Комісії або конкурсної комісії.

 1. Комісія або конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення експертів (не менше двох) у відповідній сфері для проведення оцінки відповідності окремим вимогам, які оцінюються за допомогою ситуаційних завдань. У такому разі оцінку (0-1-2) дає експерт. Така оцінка враховується членами Комісії або конкурсної комісії під час надання власної оцінки.
 2. Після оцінювання члени Комісії або конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів адміністратору, який відкриває конверти з персональними даними кандидата, фіксує їх у зведеній відомості середніх оцінок за формою згідно здодатком 8та оголошує кандидатам.
 3. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.
 4. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.
 5. Перелік вимог, відповідно до яких повинно бути проведено співбесіду, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

Співбесіду проводить конкурсна комісія.

У разі потреби можуть бути присутні залучені експерти.

Під час співбесіди оцінюються вимоги, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

 1. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 7.

 1. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.
 2. Результати тестування, розв’язання ситуаційних завдань та проведеної з кандидатом співбесіди зберігаються у службі управління персоналом державного органу, де проводиться конкурс, а щодо кандидатів на посади категорії “А” – у спеціальному структурному підрозділі.
 3. Всі етапи конкурсу повинні проводитися у приміщенні, доступному також для кандидатів з числа маломобільних груп населення.
 4. Служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, та спеціальний структурний підрозділ надсилають кожному кандидату, який не пройшов етап конкурсу, письмове повідомлення.

Складення рейтингового списку кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби

 1. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та тестування на знання законодавства.

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, що заповнюється за формою згідно з додатком 9, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

 1. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, за рішенням голови конкурсної комісії (для категорії “А” – головуючого Комісії) переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування їх членів або проводиться повторна співбесіда.
 2. Кандидат може ознайомитись із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до конкурсної комісії.

Оприлюднення результатів конкурсу

 1. Керівник державного органу, в якому проводився конкурс, забезпечує передачу Нацдержслужбі або її територіальному органу за місцем розташування державного органу інформації про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата в електронній формі на відповідну електронну адресу не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання протоколу засідання конкурсної комісії.
 2. Інформація про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади повинна містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата, назву посади та загальну кількість балів, набраних кандидатами.
 3. Служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, та спеціальний структурний підрозділ ведуть реєстр других за результатами конкурсу кандидатів на зайняття вакантних посад.
 4. Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо така посада стане вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади, складення Присяги державного службовця, виявлено обставини обмежень щодо призначення на посаду, визначенихстаттею 32Закону України “Про державну службу”, або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

Служба управління персоналом державного органу або спеціальний структурний підрозділ повідомляє другому за результатами конкурсу кандидату про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п’яти календарних днів з дня відкриття відповідної вакансії.

 1. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.
 2. Повторний конкурс проводиться відповідно достатті 30Закону України “Про державну службу” та за процедурою, визначеною цим Порядком.
 3. Витяг з протоколу засідання Комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.
 4. Оскарження рішення конкурсної комісії проводиться відповідно достатті 28Закону України “Про державну службу”.
 5. Рішення Комісії стосовно переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на посади державної служби скасовується у разі:

1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;

2) коли за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;

3) коли за результатами спеціальної перевірки виявлено обмеження щодо вступу на державну службу переможця конкурсу та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби;

4) незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування під час призначення на посаду державної служби вперше;

5) відмови особи, призначеної на посаду державної служби вперше, від складення Присяги державного службовця, якщо Комісією не визначено другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби.

Особливості проведення закритого конкурсу на посади державної служби, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки

 1. Закритий конкурс проводиться в державних органах на посади, визначені у переліку посад, які пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, наведеному удодатку 10.
 2. Закритий конкурс не проводиться на посади, які комплектуються військовослужбовцями.
 3. Закритий конкурс проводиться відповідно до процедури, визначеноїЗаконом України“Про державну службу” та цим Порядком, з урахуванням таких особливостей:

1) в оголошенні про проведення закритого конкурсу зазначаються лише узагальнені найменування посади (без зазначення структурного підрозділу) та посадові обов’язки (без деталізації), відомості щодо критеріїв та вимог до професійної компетентності кандидата;

2) конкурсна комісія формується з осіб, які мають допуск до державної таємниці;

3) строк подання документів кандидатами для участі у закритому конкурсі та строк проведення такого конкурсу може бути скорочено за рішенням керівника державної служби відповідного державного органу;

4) протоколи засідання конкурсної комісії закритого конкурсу не оприлюднюються;

5) інформація про переможця закритого конкурсу не оприлюднюється.

  Додаток 1
до Порядку

УМОВИ 
проведення конкурсу

Загальні умови
Посадові обов’язки  
Умови оплати праці  
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання  
Дата, час і місце проведення конкурсу  
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу  
Вимоги до професійної компетентності*
Загальні вимоги**
1 Освіта відповідно до категорії посади
2 Досвід роботи на державній службі, в органах місцевого самоврядування, управлінський досвід
3 Володіння державною мовою вільно
Спеціальні вимоги***
1 Освіта спеціальність відповідно до вимог посадової інструкції
2 Знання законодавства спеціальні закони, інші вимоги відповідно до посадових обов’язків
3 Професійні чи технічні знання необхідні для виконання посадових обов’язків за рішенням суб’єкта призначення
4 Спеціальний досвід роботи необхідний для виконання посадових обов’язків за рішенням суб’єкта призначення
5 Знання сучасних інформаційних технологій Програмні комплекси, необхідні для виконання посадових обов’язків
6 Особистісні якості  

__________
* У разі оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії “А” зазначаються відомості відповідно до затвердженої постановою Кабінету Міністрів України Типової вимоги до професійної компетентності на відповідну посаду державної служби.
** Зазначаються відповідно до частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”.
*** Визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та з урахуванням вимог посадових інструкцій.

  Додаток 2
до Порядку

ЗАЯВА

  Додаток 3
до Порядку

ЗАЯВА

  Додаток 4
до Порядку

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 
кандидата на зайняття вакантної посади державної служби

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Посада, на яку претендує кандидат
   
_________________________
(дата)
________________
(підпис)

 

  Додаток 5
до Порядку

ВІДОМІСТЬ 
про результати тестування

Порядковий номер Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали
     
     
     
     
Адміністратор _________________
(підпис)
________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

  Додаток 6
до Порядку

ВІДОМІСТЬ 
про результати розв’язання ситуаційних завдань

(готується кожним членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби (конкурсної комісії) окремо)

Номер конверта кандидата або прізвище, ім’я та по батькові* Вимоги Бали
  Вимога  
Вимога  
Вимога  
Вимога …  
Члени комісії ___________________
(підпис)
________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________
*Крім застосування абзацу дванадцятого пункту 43 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

  Додаток 7
до Порядку

ВІДОМІСТЬ 
про результати співбесіди

(готується кожним членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби (конкурсної комісії) окремо)

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Вимоги Бали
Кандидат № 1 Вимога  
  Вимога  
  Вимога  
  Вимога …  
     
     
Член комісії __________________
(підпис)
_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

  Додаток 8
до Порядку

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 
середніх балів

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Види оцінювання Вимоги Оцінка члена комісії № 1 Оцінка члена комісії № 2 Оцінка члена комісії № 3 Оцінка члена комісії № 4 Оцінка члена комісії № 5 Середній бал*
Кандидат № 1 Тест Знання законодавства            
Ситуаційне завдання Вимога            
Вимога            
Вимога            
Ситуаційне завдання Вимога …            
             
             
Ситуаційне завдання Вимога …            
             
             
Співбесіда Вимога            
Вимога            
Вимога …            
Вимога            
  Сума балів            
Адміністратор ___________________
(підпис)
________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________
* Результати тестування вносяться відповідно до додатка 5 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

  Додаток 9
до Порядку

ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Загальна кількість балів Рейтинг
     
     
     
     
     
Адміністратор ___________________
(підпис)
________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

  Додаток 10
до Порядку

ПЕРЕЛІК ПОСАД, 
які пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, на які може проводитися закритий конкурс

 1. Служба безпеки

Посади державної служби у разі переведення на функціонування в умовах особливого періоду

Центральне управління

Директор департаменту, перший заступник і заступник директора департаменту, начальник апарату Голови, заступник начальника апарату Голови, начальник Головного управління, начальник управління

Перший заступник і заступник начальника Головного управління, перший заступник і заступник начальника управління, начальник управління у складі департаменту (Головного управління, центру), його перший заступник і заступник, начальник відділу, його заступник, начальник (завідувач) сектору

Консультант, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

Регіональні органи та органи військової контррозвідки

Начальник Головного управління, начальник управління

Перший заступник і заступник начальника Головного управління, перший заступник і заступник начальника управління, начальник управління у складі Головного управління, його перший заступник і заступник, начальник відділу, його заступник, начальник (завідувач) сектору, консультант, головний бухгалтер, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

Міжрайонні, районні та міські підрозділи

Начальник відділу, його заступник, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

 1. Служба зовнішньої розвідки

Посади службовців кадрового складу Служби зовнішньої розвідки, які зазначені у додатку до Положення про Службу зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України.

III. Міноборони

Посади державної служби у разі переведення на функціонування в умовах особливого періоду

Головне управління розвідки

Заступник начальника, директор департаменту, перший заступник і заступник директора департаменту, начальник самостійного управління

Начальник управління, заступник начальника управління, начальник відділу та його заступник у складі департаменту (управління), завідувач самостійного сектору

Завідувач сектору, начальник групи, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

 1. Апарат Ради національної безпеки і оборони України

Керівник управління, керівник служби та їх заступники, завідувач відділу, державний експерт, головний консультант

 1. МВС

Апарат

Директор департаменту, перший заступник директора департаменту, перший заступник директора департаменту – начальник управління, заступник директора департаменту, заступник директора департаменту – начальник управління

Начальник управління, перший заступник начальника управління, заступник начальника управління, заступник начальника управління – начальник відділу, начальник управління (у складі департаменту), заступник начальника управління (у складі департаменту), заступник начальника управління – начальник відділу (у складі департаменту), начальник відділу, заступник начальника відділу, начальник відділу (у складі департаменту, управління), заступник начальника відділу (у складі департаменту, управління), завідувач сектору

Головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

 1. Держспецзв’язку

Посади державної служби у разі переведення на функціонування в умовах особливого періоду

Документи та файли

Сигнальний документ — f454906n270.doc

Сигнальний документ — f454906n271.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник Українивід 15.04.2016 — 2016 р., № 28, стор. 179, стаття 1116, код акту 81459/2016
 • Урядовий кур’єрвід 26.04.2016 — № 79

 

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Мапа

Погода у Чернігові
Календар
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
© 2024 Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства