П Р О ТО К О Л № 2 засідання громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

П Р О ТО К О Л  № 2

 

засідання громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

 

19 березня 2019 року                                                                     м. Чернігів

11-00

Присутні:

– члени громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства – всього 11 чоловік (список реєстрації додається);

В роботі громадської ради взяли участь: заступник начальника управління Жук О.В., начальник відділу лісового господарства       Марахонько О.І., головний спеціаліст – юрисконсульт Темнюк О.В.

З вітальним словом до присутніх звернувся заступник начальника управління Жук О.В. та вніс пропозицію затвердити наступний порядок денний установчих зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

від 19 березня  2019 року

 1. Затвердження порядку денного.
 2. Обрання головуючого засідання (до моменту обрання голови громадської ради).
 3. Обрання лічильної комісії (доповідач: головуючий засідання).
 4. Виступи учасників з короткою характеристикою мети, цілей, завдань діяльності організацій, які вони представляють. (доповідач: головуючий).
 5. Обрання голови громадської ради (доповідач: головуючий).
 6. 6. Обрання секретаря громадської ради (доповідач: голова громадської ради).
 7. 7. Обрання заступників голови громадської ради (доповідач: голова громадської ради).
 8. 8. Схвалення Положення про громадську раду при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. (доповідач: голова громадської ради).
 9. 9. Формування комісій громадської ради (доповідач: голова громадської ради).
 10. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний установчих зборів

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 11; Проти – 0; Утримались – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. Обрання головуючого засідання (до моменту обрання голови громадської ради).

СЛУХАЛИ: Темнюк О.В., яка запропонувала обрати головуючим засідання до моменту обрання голови громадської ради голову ініціативної групи, заступника начальника управління –  Жука О.В.

Лозицького В.Г., який надав пропозицію обрати головуючим зборів до моменту обрання голови громадської ради – члена громадської ради – Потоцьку С.О.

ВИРІШИЛИ: Поставити  на  голосування дві пропозицію.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо обрання головуючим засідання до моменту обрання голови громадської ради – голову ініціативної групи, заступника начальника управління –  Жука О.В.

ЗА – 10; Проти – 1; Утримався – 0.

 

Щодо обрання головуючим засідання до моменту обрання голови громадської ради –  члена громадської ради – Потоцьку С.О.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 1; Проти – 10; Утримались – 0.

 

УХВАЛИЛИ: за результатами голосування призначити головуючим засідання до моменту обрання голови громадської ради – заступника начальника управління –  Жука О.В.

 1. Обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Жука О.В., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 2-ох осіб.

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування обрання лічильної комісії в складі 2- ох осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 11; Проти – 0; Утримались – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Темнюк О.В., яка запропонувала обрати в лічильну комісію Рудя О.Ф.

Лозицького В.Г., який надав пропозицію обрати в лічильну комісію Мельниковича С.Д.

Рудя О.Ф., який надав пропозицію обрати в лічильну комісію Кудласевич Н.М.

Бачурного В.М., який надав пропозицію проголосувати одразу за весь персональний склад комісії, а саме: Рудь О.Ф., Мельникович С.Д.

ВИРІШИЛИ: після обговорення поставити на голосування пропозицію обрання лічильної комісії в наступному персональному складі: Рудь О.Ф., Мельниковича С.Д.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 10; Проти – 0; Утримався – 1.

 

УХВАЛИЛИ: за результатами голосування обрати лічильну комісію в складі Рудя О.Ф., та Мельникович С.Д.

 1. Виступи членів громадської ради з короткою характеристикою мети, цілей, завдань діяльності організацій, які вони представляють.

СЛУХАЛИ: Жука О.В., який запропонував з метою ознайомлення із персональним складом громадської ради кожному учаснику засідання  виступити з короткою характеристикою про себе та озвучити мету, цілі, завдання діяльності організацій, які вони представляють.

Рудя О.Ф., який підтримав пропозицію Жука О.В. та запропонував обмежитись 1,5 – 2 хв. у виступах.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 11; Проти – 0; Утримався – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: за результатами голосування заслухати  виступи членів громадської ради.

СЛУХАЛИ: Лозицького В.Г., який запропонував одразу обрати секретаря даного засідання до моменту обрання секретаря громадської ради на постійній основі.

Мисливець Л.О. підтримав пропозицію Лозицького В.Г., та запропонував обрати секретарем даного засідання до моменту обрання секретаря громадської ради на постійній основі –  Темнюк О.В.

ВИРІШИЛИ: після обговорення поставити на голосування дану пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 11; Проти – 0; Утримався – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. Обрання голови громадської ради (доповідач: головуючий).

СЛУХАЛИ: Лозицького В.Г., який запропонував попередньо до проведення  виборів голови громадської ради визначитися із способом голосування: таємне чи відкрите?

Бачурного В.М., який підтримав пропозицію Лозицького В.Г., та запропонував поставити на голосування дану пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ:

Пропозиція щодо проведення виборів голови громадської ради шляхом відкритого голосування:

ЗА – 7; Проти – 4; Утримався – 0.

Пропозиція щодо проведення виборів голови громадської ради шляхом таємного голосування:

ЗА – 4; Проти – 7; Утримався – 0.

 

УХВАЛИЛИ: за результатами голосування вибори голови громадської ради провести шляхом відкритого голосування.

СЛУХАЛИ: Мельниковича С.Д., який запропонував головою громадської ради обрати Лозицького В.Г.

Рудя О.Ф.,  який запропонував  на  посаду  голови громадської ради обрати Потоцьку С.О.

ВИРІШИЛИ: після обговорення заслухати виступи претендентів та поставити на голосування дані пропозиції.

ГОЛОСУВАЛИ:

Пропозиція щодо обрання головою громадської ради Лозицького В.Г.:

ЗА – 3; Проти – 8; Утримався – 0.

Пропозиція щодо обрання головою громадської ради Потоцьку С.О.:

ЗА – 7; Проти – 3; Утримався – 1.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування головою громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства обрати Потоцьку С.О.

В подальшому перше засідання громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства відбувалось під головуванням Потоцької С.О.

 1. 6. Обрання секретаря громадської ради (доповідач: голова громадської ради).

Голова громадської ради Потоцька С.О. пропонує обрати на посаду секретаря громадської ради,  представника від управління, головного спеціаліста-юрисконсульта –  Темнюк О.В.

Рудь О.Ф. підтримав пропозицію Потоцької С.О., та запропонував обрати секретарем громадської ради на постійній основі, головного спеціаліста-юрисконсульта –  Темнюк О.В.

ВИРІШИЛИ: після обговорення поставити на голосування дану пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 11; Проти – 0; Утримався – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. 7. Обрання заступників голови громадської ради (доповідач: голова громадської ради).

СЛУХАЛИ: Голова громадської ради Потоцька С.О. запропонувала обрати першого заступника голови громадської ради та заступника голови громадської ради, тобто 2 – ві  посади.

Лозицького В.Г., який зазначив,  що при такому невеликому кількісному складі громадської ради достатньо однієї посади заступника голови громадської ради.

ВИРІШИЛИ: після обговорення поставити на голосування питання однієї посади заступника голови громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 11; Проти – 0; Утримався – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Лозицького В.Г., який запропонував на посаду заступника голови громадської ради Мельниковича С.Д.

Бачурного В.М., який запропонував на посаду заступника голови громадської ради Лозицького В.Г.

Рудя О.Ф., який запропонував на посаду заступника голови громадської ради Дудко О.В.

Мельникович С.Д. заявив самовідвід щодо своєї кандидатури на посаду заступника голови громадської ради

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування інші дві пропозиції.

ГОЛОСУВАЛИ:

Пропозиція щодо обрання заступником голови громадської ради Лозицького В.Г.

ЗА – 5; Проти – 6; Утримався – 0.

Пропозиція  щодо обрання заступником  голови громадської ради Дудко О.В.

ЗА – 6; Проти – 5; Утримався – 0.

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування заступником голови громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства обрати Дудко О.В.

 1. 8. Схвалення Положення про громадську раду при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка запропонувала схвалити проект Положення про громадську раду при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Лозицького В.Г., який запропонував перенести схвалення Положення про громадську раду на наступне засідання, у зв’язку із необхідністю внесення пропозицій до нього всіма членами громадської ради.

ВИРІШИЛИ: За результатами обговорення поставити на голосування питання щодо перенесення схвалення Положення про громадську раду  на наступне засідання, яке провести 05.04.2019 об 14-00, пропозиції до змісту Положення про громадську раду надсилати на електронну адресу секретаря громадської ради до 29.03.2019.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 11; Проти – 0; Утримався – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. 9. Формування комісій громадської ради.

Одноголосно вирішили зняти дане питання  з порядку денного та перенести на наступне засідання.

 1. Різне.

СЛУХАЛИ: Товстиженко П.М., який довів до відома  інформацію, що відповідно до  пункту “в” пункту 2 частини першої статті 3 Закону України  «Про запобігання корупції» представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України “Про державну службу”, Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм, і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1підпункті “а” пункту 2 частини першої цієї статті є суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, тобто необхідно подавати електронні декларації.

Карпенко Ю.О. покинув засідання по поважній причині.

Лозицький В.Г. вніс пропозицію підготувати до наступного засідання питання щодо плану роботи громадської ради.

Потоцька С.О., яка запропонувала 21 березня 2019 року членам громадської ради долучитися до діалогу «Питання-відповідь щодо відтворення лісів та ведення лісового господарства державними лісогосподарськими підприємствами Держлісагентства України в Чернігівській області», який проводиться з нагоди Міжнародного дня лісів  Чернігівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства та надала пропозицію від громадської ради Карпенко Ю.О. взяти участь у засіданні.

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити дане питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 10; Проти – 0; Утримався – 0.

 

Лозицький В.Г. вніс пропозицію подати звернення до Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства щодо створення на офіційному сайті окремої сторінки  «Громадська рада».

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити дане питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 3; Проти – 6; Утримався – 1.

 

Лозицький В.Г. вніс пропозицію подати заяву до Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства щодо погодження покладання функцій секретаря на головного спеціаліста – юрисконсульта управління Темнюк О.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 10; Проти – 0; Утримався – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Потоцька С.О. зазначила, що порядок денний засідання вичерпано і запропонувала закрити засідання.

 

Голова громадської ради                                               С.О. Потоцька

Секретар громадської ради                                                О.В.  Темнюк

 

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Мапа

Погода у Чернігові
Календар
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
© 2024 Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства