П Р О ТО К О Л № 3 засідання громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

П Р О ТО К О Л  № 3

 

засідання громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

 

05 квітня 2019 року                                                                       м. Чернігів

14-00

Присутні:

– члени громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства – всього 9 чоловік (список реєстрації додається),

В роботі громадської ради взяли участь: заступник начальника управління Жук О.В., заступник начальник Єленич В.Д., головний спеціаліст – юрисконсульт Темнюк О.В.

Відсутні:

Бачурний В.М. та Карпенко Ю.О., які попередньо поінформували про причини відсутності.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

від 05 квітня 2019 року

 1. Затвердження порядку денного;
 2. Обрання лічильної комісії;
 3. Обрання головуючого засідання;
 4. Обрання секретаря засідання;
 5. Розгляд та схвалення Положення про громадську раду при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства;
 6. Формування комісій громадської ради;
 7. Затвердження бланку громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства;
 8. Різне.
 9. Затвердження порядку денного.

 

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка запропонувала ухвалити даний порядок денний.

 

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування затвердження порядку денного.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8; Проти – 0; Утримались – 1.

 

 1. Обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі 2-ох осіб.

Товстиженко П.М., вніс пропозицію одразу проголосувати за персональний склад лічильної комісії, а саме  Рудя О.Ф., Мельниковича С.Д.

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування обрання лічильної комісії в складі 2 – ох осіб з наступним персональним складом: Рудь О.Ф., Мельникович С.Д.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 7; Проти – 0; Утримались – 2.

 

УХВАЛИЛИ: за результатами голосування обрати лічильну комісію в складі Рудя О.Ф. та Мельникович С.Д.

 1. 3. Обрання головуючого засідання.

СЛУХАЛИ: Лозицького В.Г., який запропонував обрати головуючим засідання голову громадської ради – Потоцьку С.О.

ВИРІШИЛИ: поставити  на  голосування дану пропозицію.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 9; Проти – 0; Утримався – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: за результатами голосування призначити головуючим засідання голову громадської ради – Потоцьку С.О.

 1. Обрання секретаря.

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка поінформувала, що від Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства надійшло погодження щодо покладення функцій секретаря громадської ради на головного спеціаліста – юрисконсульта управління Темнюк О.В.

 

ВИРІШИЛИ: після обговорення поставити на голосування обрання секретарем засідання громадської ради Темнюк О.В.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 9; Проти – 0; Утримався – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: за результатами голосування обрати секретарем засідання громадської ради Темнюк О.В.

 

 1. Розгляд та схвалення Положення про громадську раду при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка поінформувала, що розроблено два проекти Положення про громадську раду при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі – Положення):         1-ий  – Карпенком Ю.О.,  2-ий – Лозицьким В.Г. та запропонувала поставити на голосування один із проектів Положення.

ВИРІШИЛИ: після обговорення поставити на голосування дане питання.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

Пропозиція: взяти за основу проект Положення від Карпенко Ю.О.

ЗА – 6; Проти – 0; Утримався – 3.

Пропозиція: взяти за основу проект Положення від Лозицького В.Г.

ЗА – 2; Проти – 0; Утримався – 7.

 

УХВАЛИЛИ: за результатами голосування взяти за основу проект Положення від Карпенко Ю.О.

СЛУХАЛИ: Кудласевич Н.М., яка запропонувала розділити проект Положення від Карпенко Ю.О. (далі – проект Положення)  на розділи.

Товстиженко П.М., підтримав пропозицію Кудласевич Н.М.,

 

ВИРІШИЛИ: після обговорення поставити на голосування дане питання.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 7; Проти – 0; Утримався – 2.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування розділити проект Положення на розділи.

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка запропонувала обговорити та узгодити кожен пункт Положення окремо.

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування: у пункті 1 проекту Положення слово «тимчасовий» замінити на «виборний».

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 6; Проти – 0; Утримався – 3.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування у  пункті 1 проекту Положення слово «тимчасовий» замінити на «виборний».

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування: у  пункті 2 проекту Положення скоротити назву Типового положення та Постанови КМУ від 03.11.2010 № 996 або залишити без змін.

ГОЛОСУВАЛИ:

Пропозиція: у пункті 2 проекту Положення скоротити назву Типового положення та Постанова КМУ від 03.11.2010 № 996.

ЗА – 2; Проти – 1; Утримався – 6.

Пропозиція: залишити пункт 2 проекту Положення без змін.

ЗА – 6; Проти – 2; Утримався – 1.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування  пункт 2 проекту Положення залишити без змін.

 

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування: пункти 1, 2 включити в Розділ І «Загальні положення» проекту Положення.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 9; Проти – 0; Утримався – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування пункти 1, 2 включити в Розділ І «Загальні положення» проекту Положення.

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування: назвати Розділ ІІ проекту Положення «Завдання та напрямки діяльності», пункт 3 проекту Положення залишити без змін.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8; Проти – 0; Утримався – 1.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування назвати Розділ ІІ проекту  Положення «Завдання та напрямки діяльності», пункт 3 проекту Положення залишити без змін.

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування: у підпунктах 4, 5, пункту 4 проекту Положення виключити слова «і громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів» та «спрямованих на запобігання та протидію корупції».

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 9; Проти – 0; Утримався – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування у підпунктах 4, 5, пункту 4 проекту Положення виключити слова «і громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів» та «спрямованих на запобігання та протидію корупції».

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування: пункти 3, 4 включити в Розділ ІІ проекту Положення «Завдання та напрямки діяльності».

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 7; Проти – 0; Утримався – 2.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування пункти 3, 4 включити в Розділ ІІ проекту Положення «Завдання та напрямки діяльності».

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування: пункт 5 проекту Положення залишити без змін.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8; Проти – 0; Утримався – 1.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування пункт 5 проекту Положення залишити без змін.

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування: назвати Розділ ІІІ проекту Положення «Права і обов’язки громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ та її членів».

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 6; Проти – 1; Утримався – 2.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування назвати Розділ ІІІ проекту  Положення «Права і обов’язки громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ та її членів».

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування: пункт 6 проекту Положення залишити без змін, включити до Розділ ІІІ проекту Положення «Права і обов’язки громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ та її членів» пункти 5, 6 проекту Положення.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 7; Проти – 1; Утримався – 1.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування пункт 6 проекту Положення залишити без змін, включити до Розділ ІІІ проекту Положення «Права і обов’язки громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ та її членів» пункти 5, 6 проекту Положення.

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування: абз. 1 пункту 7 проекту Положення викласти в наступній редакції: «До складу громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України та які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Чернігівського ОУЛМГ, і в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності».

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 7; Проти – 0; Утримався – 2.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування абз. 1 пункту 7 проекту Положення викласти в наступній редакції: «До складу громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України та які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Чернігівського ОУЛМГ, і в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності».

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:

з абз. 2 пункт 8 проекту Положення виключити «та не може становити більше як 35 осіб».

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 7; Проти – 0; Утримався – 2.

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування з абз. 2 пункт 8 проекту Положення виключити «та не може становити більше як 35 осіб».

 

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:

в п. 9 проекту Положення слово «два» замінити на «три»

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 4; Проти – 0; Утримався – 5.

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування п. 9 проекту Положення залишити без змін.

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:

із пунктів 7, 8, 9 проекту Положення створити  Розділ ІV «Склад та членство у громадській раді при Чернігівському ОУЛМГ».

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 7; Проти – 0; Утримався – 2.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування із пунктів 7, 8, 9 проекту Положення створити Розділ ІV «Склад та членство у громадській раді при Чернігівському ОУЛМГ».

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:

в абз. 1 пункту 10 проекту Положення слово «більшості» замінити на «50%».

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 6; Проти – 1; Утримався – 2.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування в абз. 1 пункту 10 проекту Положення слово «більшості» замінити на «50%».

 

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:

доповнити пункт 11 проекту Положення абзацом наступного змісту :

Якщо повноваження громадської  ради були припинені достроково, протягом 15 календарних днів з моменту припинення, громадська  рада делегує своїх представників до складу ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів по формуванню нової громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8; Проти – 0; Утримався – 1.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування доповнити пункт 11 проекту Положення абзацом наступного змісту :

Якщо повноваження громадської  ради були припинені достроково, протягом 15 календарних днів з моменту припинення, громадська  рада делегує своїх представників до складу ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів по формуванню нової громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ.

 

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:

абз 1, 2 пункту 12 проекту Положення викласти в наступній редакції: «Громадську раду при Чернігівському ОУЛМГ очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом голосування, спосіб, якого визначається рішенням громадської ради.

Голова громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ має заступника або заступників, які обираються з числа членів ради шляхом голосування, спосіб, якого визначається рішенням громадської ради».

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 7; Проти – 0; Утримався – 2.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування абз 1, 2 пункту 12 проекту Положення викласти в наступній редакції: «Громадську раду при Чернігівському ОУЛМГ очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом голосування, спосіб, якого визначається рішенням громадської ради.

Голова громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ має заступника або заступників, які обираються з числа членів ради шляхом голосування, спосіб, якого визначається рішенням громадської ради».

 

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування дві пропозиції.

 

Перша пропозиція: підпункт 3 абз 1 пункту 13 проекту Положення викласти в наступній редакції: «підписує документи від імені громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ за погодженням членів громадської ради».

підпункт 6 абз 1 пункту 13 проекту Положення викласти в наступній редакції: «бере участь у засіданнях колегії Чернігівського ОУЛМГ, за рішенням керівництва може бути включений до складу колегії  Чернігівського ОУЛМГ».

Друга пропозиція: пункт 13 проекту Положення залишити без змін.

ГОЛОСУВАЛИ:

За першу пропозицію:

ЗА – 4; Проти – 0; Утримався – 5.

 

За другу пропозицію:

ЗА – 5; Проти – 0; Утримався – 4.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування пункт 13 проекту Положення залишити без змін.

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:

пункт 14 проекту Положення викласти в наступній редакції: « За зверненням громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ начальник Чернігівського ОУЛМГ може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ на представника Чернігівського ОУЛМГ.»

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 9; Проти – 0; Утримався – 0.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування пункт 14 проекту Положення викласти в наступній редакції: «За зверненням громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ начальник Чернігівського ОУЛМГ може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ на представника Чернігівського ОУЛМГ.»

 

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:

пункт 14 проекту Положення доповнити абзацом: «Секретар громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ забезпечує організацію діловодства в процесі діяльності громадської ради».

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8; Проти – 0; Утримався – 1.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування пункт 14 проекту Положення доповнити абзацом: «Секретар громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ забезпечує організацію діловодства в процесі діяльності громадської ради».

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:  пункт 15 проекту Положення залишити без змін.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 7; Проти – 0; Утримався – 2.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування  пункт 15 проекту Положення залишити без змін.

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:  абзац 7 пункту 16 проекту Положення викласти в наступній редакції: «З урахуванням пропозицій голів комісій голова громадської ради може запрошувати на засідання громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ інших осіб».

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8; Проти – 0; Утримався – 1.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування  абзац 7 пункту 16 проекту Положення викласти в наступній редакції: «З урахуванням пропозицій голів комісій голова громадської ради може запрошувати на засідання громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ інших осіб».

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:  пункт 17 проекту Положення залишити без змін.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 7; Проти – 0; Утримався – 2.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування  пункт 17 проекту Положення залишити без змін.

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:  пункт 18 проекту Положення залишити без змін.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8; Проти – 0; Утримався – 1.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування  пункт 18 проекту Положення залишити без змін.

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:  пункт 19 проекту Положення залишити без змін.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 7; Проти – 0; Утримався – 2.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування  пункт 19 проекту Положення залишити без змін.

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:  пункт 20 проекту Положення залишити без змін.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8; Проти – 0; Утримався – 1.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування  пункт 20 проекту Положення залишити без змін.

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:  пункт 21 проекту Положення залишити без змін.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8; Проти – 0; Утримався – 1.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування  пункт 21 проекту Положення залишити без змін.

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:  схвалення Положення про громадську раду при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства зі змінами вцілому.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 7; Проти – 0; Утримався – 2.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування схвалити Положення про громадську раду при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства зі змінами вцілому.

 1. Формування комісій громадської ради.

 

СЛУХАЛИ : Лозицького В.Г., який запропонував створити 2 комісії:

Комісія по питанням використання лісових ресурсів;

Комісія з питань ведення  лісового та мисливського господарства.

Потоцька С.О. внесла пропозицію створення 3-ох комісій, а саме:

Комісія по питанням використання лісових ресурсів;

Комісія з питань ведення  лісового господарства;

Комісія з питань  мисливського господарства.

 

ВИРІШИЛИ: за результатами обговорення поставити на голосування:  першу і другу пропозиції.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

За першу пропозицію:

ЗА – 2; Проти – 0; Утримався – 7.

За другу пропозицію:

ЗА – 5; Проти – 0; Утримався – 4.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування створити 3 комісії, а саме:

Комісія по питанням використання лісових ресурсів;

Комісія з питань ведення  лісового господарства;

Комісія з питань  мисливського господарства.

 1. Затвердження бланку громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

СЛУХАЛИ : Потоцьку С.О., яка запропонувала затвердити бланк громадської ради, який додається.

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування затвердження бланку громадської ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 9; Проти – 0; Утримався – 0.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування затвердити бланк громадської ради, який додається.

 1. Різне.

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка запропонувала всіх бажаючих членів громадської ради долучитися 6 квітня поточного року до природоохоронної акції – «Подаруй свій будиночок птахам», яка відбудеться на території регіонального ландшафтного парку «Ялівщина».

Лозицького В.Г., який запропонував спільно з Чернігівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства звернутися до Чернігівської обласної ради стосовно вирішення проблемних питань під час пожежонебезпечного періоду.

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування пропозицію Лозицького В.Г. за спільне звернення до Чернігівської обласної ради стосовно вирішення проблемних питань під час пожежонебезпечного періоду.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 9; Проти – 0; Утримався – 0.

 

УХВАЛИЛИ: звернутися спільно з Чернігівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства до Чернігівської обласної ради стосовно вирішення проблемних питань під час пожежонебезпечного періоду.

Потоцька С.О. зазначила, що порядок денний засідання вичерпано і запропонувала закрити засідання.

 

Голова громадської ради                                                    С.О. Потоцька

Секретар громадської ради                                                О.В.  Темнюк

 

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Мапа

Погода у Чернігові
Календар
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
© 2024 Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства