П Р О ТО К О Л № 4 засідання Громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

 

 

 

 

 

             ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова громадської ради при Чернігівському обласному

управлінні лісового та мисливського господарства

С.О. Потоцька

26 грудня 2019 року

П Р О ТО К О Л  № 4

засідання Громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

26 грудня 2019 року                                                  м. Чернігів

11-00

Зареєстровані та присутні згідно з реєстром, що додається.

Із загального складу членів громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (11 осіб) – всього 9 чоловік кворум є. (Додаток 1. Реєстр учасників).

Відсутні: члени ГР: Товстиженко П.М., Мельникович С.Д., які попередньо поінформували про причини відсутності.

 

Запрошені на засідання:

– заступник начальника Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства – Жук О.В.;

– заступник начальника Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства – Єленич В.Д.;

– головний спеціаліст – юрисконсульт – Темнюк О.В. (секретар ГР).

 

Відкриття засідання громадської ради (далі ГР) при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Ухвалення порядку денного.

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка відкрила засідання ГР та привітала всіх присутніх. Вона оголосила питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

від 26 грудня 2019 року

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Звіт про діяльність Громадської ради та здійснену роботу.
  3. Затвердження плану роботи Громадської ради на 2020 рік.
  4. Різне.

СЛУХАЛИ: Лозицького В.Г., який запропонував внести до порядку денного розгляд питання щодо направлення звернень з проблемних питань в галузі ведення лісового господарства Чернігівської області до Чернігівської  обласної ради.

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування затвердження порядку денного зі змінами (питання№ 4. Звернення з проблемних питань в галузі ведення лісового господарства Чернігівської області до Чернігівської  обласної ради).

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  9   , «проти» –   0   , «утрималися» –   0      .

УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний зі змінами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

від 26 грудня 2019 року

  1. Обрання лічильної комісії;
  2. Звіт про діяльність Громадської ради та здійснену роботу;
  3. Затвердження плану роботи Громадської ради на 2020 рік;
  4. Звернення з проблемних питань в галузі ведення лісового господарства Чернігівської області до Чернігівської обласної ради.
  5. Різне

Питання № 1. Обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі 1 особи, члена ГР –  Рудя О.Ф.

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування обрання лічильної комісії в складі 1 особи, а саме  Рудя О.Ф.

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  9   , «проти» –   0   , «утрималися» –   0      .

УХВАЛИЛИ: обрати лічильну комісію в складі 1 особи –  Рудя О.Ф.

 

Питання № 2. Звіт про діяльність Громадської ради та здійснену роботу.

 

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка поінформувала про діяльність  Громадської ради за 2019 рік, подякувала заступнику голови ГР Дудко О.В. та членам ГР   (Кудласевич Н.М., Карпенко Ю.О.) за допомогу в інформаційному матеріалі щодо формування звіту. Наголосила на позитивному вирішенні проблемних питань щодо звернень від ГР до Чернігівської обласної адміністрації, Чернігівської обласної ради  щодо пожежонебезпечної ситуації, яка склалася у літній період 2019 р.

СЛУХАЛИ: Лозицького В.Г., який запропонував у 2020 році налагодити співпрацю з Громадською радою Гомельського державного лісогосподарського об’єднання Республіки Білорусь.

СЛУХАЛИ: Карпенко Ю.О., який запропоновував звіт про діяльність  Громадської ради за 2019 рік взяти до відома та наголосив на важливості Міжнародної співпраці, зокрема з Громадською радою Гомельського державного лісогосподарського об’єднання Республіки Білорусь при вирішенні окремих проблемних питань в лісовому та мисливському господарстві .

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування дану пропозицію.

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  9   , «проти» –   0   , «утрималися» –   0      .

УХВАЛИЛИ: звіт про діяльність  Громадської ради за 2019 рік взяти до відома й розглянути напрямки співпраці з Громадською радою Гомельського державного лісогосподарського об’єднання Республіки Білорусь при вирішенні окремих проблемних питань в лісовому та мисливському господарстві та внести дану пропозицію до плану роботи ГР на 2020 рік.

Питання № 3. Затвердження плану роботи Громадської ради на 2020 рік.

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка ознайомила присутніх з орієнтовним планом роботи Громадської ради на 2020 рік.

СЛУХАЛИ: Лозицького В.Г., який зауважив, що даний план роботи Громадської ради на 2020 рік потребує більш детального вивчення, доопрацювання.

СЛУХАЛИ: Карпенко Ю.О., який запропонував надати пропозиції змін всім членам щодо плану роботи Громадської ради на 2020 рік на електронну адресу ГР (секретаря) до 03.01.2020 року з подальшим їх розглядом на позачерговому засіданні ГР у 2020 р.

СЛУХАЛИ: Лозицького В.Г.,  який запропонував запланувати в 2020 році проведення спільної акції з Громадською радою та Чернігівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства на території РЛП «Ялівщина» м. Чернігів «Посади дерево миру».

СЛУХАЛИ: Мисливець Л.О., Бачурного В.М., Кудласевич Н.М., які  підтримали пропозиції.

СЛУХАЛИ: Рудь О.Ф., який  запропонував орієнтовний план роботи Громадської ради на 2020 рік прийняти за основу.

ВИРІШИЛИ: після обговорення поставити на голосування дані пропозиції.

Результати голосування:

«за» –  7   , «проти» –   0   , «утрималися» –   2      .

УХВАЛИЛИ: орієнтовний план роботи Громадської ради на 2020 рік прийняти за основу, опрацювати членам ГР  та внести свої пропозиції до 03.01.2020.

Питання № 4. Звернення з проблемних питань в галузі ведення лісового господарства Чернігівської області до Чернігівської  обласної ради.

СЛУХАЛИ: Лозицького В.Г., який зазначив, що на разі в галузі ведення лісового господарства є багато проблемних питань, зокрема суттєво збільшено податкове навантаження, а саме збільшена на 50 % плата за спеціальне використання лісових ресурсів, також в грудні місяці цього року збільшено базовий норматив відрахування частки прибутку, що сплачується до державного бюджету за результатами  фінансово-господарської діяльності у 2019 році з 50% до 90 %.

Він запропонував звернутися листом від ГР до Чернігівської обласної ради з пропозицією внести зміни до Переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік та виділити державним лісогосподарським підприємствам Чернігівської області кошти на створення нових лісів на площі 50 га.

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка погодилася щодо звернень від ГР до Чернігівської обласної ради з пропозицією внести зміни до Переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік та виділити державним лісогосподарським підприємствам Чернігівської області кошти на створення нових лісів на площі 50 га. Запропонувала розробити проєкти листів-зверенень Потоцькій С.О., Лозицькому В.Г.

СЛУХАЛИ: Карпенка Ю.О., Лозицького В.Г., які запропонували звернутись з пропозицією до Чернігівської обласної ради, Чернігівської обласної адміністрації щодо вивчення питання придбання декоративного садивного матеріалу для озеленення територій міста Чернігова та населених пунктів Чернігівської області у державних лісогосподарських підприємствах Чернігівської області.

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка підтримала пропозицію та запропонувала розробити проєкти листів-звернень та обговорити їх зміст на наступному  засіданні Громадської ради.

ВИРІШИЛИ: За результатами обговорення вирішили розробити проекти даних звернень та обговорити їх зміст на наступному  засіданні Громадської ради. Доручити розробку проєктів листів-зверенень Потоцькій С.О., Лозицькому В.Г.

Результати голосування:

«за» –  7   , «проти» –   0   , «утрималися» –   2.

УХВАЛИЛИ: розробити листи-звернення та обговорити їх зміст на наступному  засіданні Громадської ради. Доручити розробку проєктів Потоцькій С.О., Лозицькому В.Г.

 

Питання № 5. Різне

СЛУХАЛИ: Карпенка Ю.О. який запропонував наступне засідання провести після 14 січня  2020 року та внести до порядку денного питання щодо змін до Плану роботи ГР на 2020 рік за наданими пропозиціями членів громадської ради та розгляд проектів звернень до Чернігівської обласної ради.

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування дану пропозицію.

Лозицький В.Г. покинув засідання з поважних причин.

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8   , «проти» –   0   , «утрималися» –   0      .

УХВАЛИЛИ: провести позачергове засідання ГР після 14 січня  2020 року та внести до порядку денного питання щодо змін до Плану роботи на 2020 рік за наданими пропозиціями членів ГР та розглянути проекти звернень до Чернігівської обласної ради.

СЛУХАЛИ: заступника начальника Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства – Єленича В.Д та заступника начальника Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства – Жука О.В., які подякували за роботу Громадській раді, проінформували про діяльність управління за 2019 рік та привітали усіх присутніх з нагоди наступаючих світлих зимових свят – Нового року та Різдва Христового.

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка привітала з прийдешнім 2020 роком й висловила сподівання, що він буде продуктивніший в роботі ГР при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Порядок денний засідання вичерпано та запропонувала закрити засідання ГР.

 

 

Голова громадської ради С.О. Потоцька

 

Секретар громадської ради О.В. Темнюк

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Мапа

Погода у Чернігові
Календар
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
© 2024 Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства