П Р О ТО К О Л № 5 засідання Громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

 

 

 

 

 

 

             ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова громадської ради при Чернігівському обласному

управлінні лісового та мисливського господарства

С.О. Потоцька

17 січня 2020 року

П Р О ТО К О Л  № 5

засідання Громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

17 січня 2020 року                                                       м. Чернігів

12-00

Зареєстровані та присутні згідно з реєстром, що додається.

Із загального складу членів громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (11 осіб) – всього 8 чоловік кворум є.

Відсутні члени ГР: Товстиженко П.М., Мельникович С.Д., Мисливець Л.О., які попередньо поінформували про причини відсутності.

Запрошені на засідання:

– начальник Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства – Зінченко О.І.;

– головний спеціаліст – юрисконсульт – Темнюк О.В. (секретар ГР);

– директори державних лісогосподарських підприємств Чернігівської області.

Відкриття засідання громадської ради (далі ГР) при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Ухвалення порядку денного.

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка відкрила засідання ГР та привітала всіх присутніх. Повідомила, що на засіданні ГР запрошені директори державних лісогосподарських підприємств Чернігівської області та запропонувала поставити на голосування питання погодження членів щодо присутності директорів підприємств на засіданні ГР.

 

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування питання погодження членів щодо присутності директорів підприємств на засіданні ГР.

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» –   0, «утрималися» –   0.

УХВАЛИЛИ: погодити присутність директорів лісогосподарських підприємств Чернігівської області на засіданні ГР.

 

Питання № 1. Затвердження порядку денного.

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка оголосила питання порядку денного та запропонувала внести пропозиції щодо його зміни.

Пропозиції відсутні.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

від 17 січня 2020 року

  1. Затвердження порядку денного.
  2. Обрання лічильної комісії.
  3. Затвердження змін до Плану роботи Громадської ради на 2020 рік за наданими пропозиціями членів громадської ради.
  4. Розгляд проектів звернень до Чернігівської обласної ради та до Чернігівської обласної державної адміністрації.
  5. Різне.

 

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування затвердження порядку денного.

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» –   0, «утрималися» –   0.

УХВАЛИЛИ: порядок денний засідання ГР.

 

Питання № 2. Обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі 1 особи, члена ГР –  Рудя О.Ф.

 

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування обрання лічильної комісії у складі 1 особи, а саме  Рудя О.Ф.

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» –  0, «утрималися» – 0.

УХВАЛИЛИ: обрати лічильну комісію в складі 1 особи – Рудя О.Ф.

 

Питання № 3. Затвердження змін до Плану роботи Громадської ради на 2020 рік за наданими пропозиціями членів Громадської ради.

 

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка поінформувала, щодо Плану роботи ГР на 2020 рік та повідомила, що членами ГР були надані на електронну пошту пропозиції та внесені зміни. План роботи ГР з врахуванням пропозицій був надісланий на електронні адреси всім членам ГР.

СЛУХАЛИ: Карпенко Ю.О., який запропонував, що необхідно оголосити  всі пункти Плану роботи ГР на 2020 рік, так як на засіданні присутні директори державних лісогосподарських підприємств Чернігівської області.

СЛУХАЛИ: Кудласевич Н.М., Лозицький В.Г., внесли пропозицію не оголошувати План роботи ГР на 2020 рік, а надіслати його на електронні адреси державних лісогосподарських підприємств Чернігівської області для ознайомлення.

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування дані пропозиції.

ГОЛОСУВАЛИ:

Пропозиція Карпенка Ю.О.:

ЗА – 2; Проти – 6; Утримався – 0.

 

Пропозиція Кудласевич Н.М., Лозицький В.Г.:

ЗА – 6; Проти – 2; Утримався – 0.

 

УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування не оголошувати План роботи ГР на 2020 рік, а надіслати його на електронні адреси підприємств для ознайомлення та розмістити на офіційному веб-сайті управління.

 

ВИРІШИЛИ: затвердити  План роботи ГР на 2020 рік зі змінами. ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8; Проти – 0; Утримався – 0.

УХВАЛИЛИ: затвердити План роботи ГР на 2020 рік зі змінами.

 

Питання № 4. Розгляд проектів звернень до Чернігівської обласної ради та до Чернігівської обласної державної адміністрації.

 

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка зачитала проект звернення до Чернігівської обласної ради, Чернігівської обласної державної адміністрації та до Чернігівської міської ради щодо придбання декоративного садивного матеріалу (звернення додаються)

СЛУХАЛИ: Карпенко Ю.О. запропонував в другому абзаці проекту звернення слова «в умовах  Чернігівського Полісся» замінити словами «в умовах  Чернігівського регіону».

СЛУХАЛИ: Лозицький В.Г. підтримав пропозицію Карпенко Ю.О.

СЛУХАЛИ: Рудь О.Ф. запропонував в абзаці четвертому слова «вжити заходів» замінити словами  «розглянути можливість».

 

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування затвердження змісту звернення щодо придбання декоративного садивного матеріалу з внесеними змінами.

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

УХВАЛИЛИ: затвердити зміст звернення щодо придбання декоративного садивного матеріалу з внесеними змінами (додається).

 

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка зачитала проект звернення до Чернігівської обласної ради щодо підтримки державних лісогосподарських підприємств по створенню нових лісів.

СЛУХАЛИ: Лозицького В.Г., який вніс пропозицію останній абзац звернення викласти наступного змісту «Просимо поінформувати про прийняті рішення».

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування затвердження змісту звернення щодо підтримки державних лісогосподарських підприємств по створенню нових лісів з внесеними змінами.

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

УХВАЛИЛИ: затвердити зміст звернення щодо підтримки державних лісогосподарських підприємств по створенню нових лісів з внесеними змінами (додається).

 

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка зачитала проект звернення до Чернігівської обласної ради, Чернігівської обласної державної адміністрації та до органів місцевого самоврядування щодо підтримки державних лісогосподарських підприємств по реалізації дров паливних.

СЛУХАЛИ: Лозицького В.Г., який вніс пропозицію у другому абзаці звернення після слів «обсягів закупівель» доповнити словами «в межах діяльності підприємств».

 

ВИРІШИЛИ: після обговорення поставити на голосування затвердження змісту даного проекту звернення зі змінами.

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

УХВАЛИЛИ: за результатами голосування затвердити зміст проекту звернення до Чернігівської обласної ради, Чернігівської обласної державної адміністрації та до органів місцевого самоврядування щодо підтримки державних лісогосподарських підприємств по реалізації дров паливних зі змінами (додається).

 

Питання № 5. Різне

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка внесла пропозицію визначитися з датою наступного засідання та зачитала перелік питань з Плану роботи ГР на 2020 рік, які мають бути винесені на наступне засідання.

Лозицького В.Г., який запропонував провести наступне засідання в другій половині лютого та винести питання на слідуючи засідання щодо розроблення та направлення звернення в різні інстанції по значному податковому навантаженню на підприємства.

Кудласевич Н.М. запропонувала свою участь у підготовці даного звернення.

Карпенко Ю.О. запропонував провести наступне засідання ГР 21 лютого 2020 року.

 

Після обговорення даних пропозицій.

ВИРІШИЛИ: після обговорення поставити на голосування питання проведення наступного засідання ГР 21 лютого 2020 року та питання внесення на розгляд наступного засідання ГР проекту звернення по значному податковому навантаженню на підприємства. Доручити розробку проєктів листа-звернення Кудласевич Н.М., Рудю О.Ф., Потоцькій С.О.

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

УХВАЛИЛИ: за результатами голосування провести наступне засідання ГР 21 лютого 2020 року та винести на дане засідання питання розгляду проекту звернення по значному податковому навантаженню на підприємства. Доручити розробку проєктів листа-звернення Кудласевич Н.М., Рудю О.Ф., Потоцькій С.О.

 

СЛУХАЛИ: Зінченко О.І. – начальника Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства, який наголосив на важливості участі громадськості у реалізації державної політики в сфері ведення лісового та мисливського господарства та готовності управління до співпраці з Громадською радою.

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка зазначила, що Порядок денний засідання вичерпано та запропонувала закрити засідання ГР.

 

 

 

Голова громадської ради                                                   С.О. Потоцька

 

Секретар громадської ради                                                         О.В. Темнюк

 

 

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Мапа

Погода у Чернігові
Календар
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
© 2024 Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства