П Р О ТО К О Л № 6 засідання Громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

 

 

 

 

 

             ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова громадської ради при Чернігівському обласному

управлінні лісового та мисливського господарства

С.О. Потоцька

21 лютого 2020 року

П Р О ТО К О Л  № 6

засідання Громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

21 лютого 2020 року                                                                    м. Чернігів

11-00

Зареєстровані та присутні згідно з реєстром, що додається.

Із загального складу членів громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (11 осіб) – всього 8 чоловік кворум є.

Відсутні члени ГР: Бачурний В.М., Кудласевич Н.М., Мисливець Л.О., які попередньо поінформували про причини відсутності.

Запрошені на засідання:  

– заступник начальник Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства – Жук О.І.;

– заступник начальник Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства – Єленич В.Д.;

– начальник відділу економіки та фінансів Курись Н. І.;

– головний спеціаліст відділу лісового господарства Перев’язко В.С.;

– головний спеціаліст відділу лісового господарства Кирієнко В.Г.;

– директор регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» – Свердлов В.О.

– головний спеціаліст – юрисконсульт – Темнюк О.В. (секретар ГР).

 

Відкриття засідання громадської ради (далі ГР) при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

 

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка відкрила засідання ГР та привітала всіх присутніх. Повідомила, що на звернення ГР надійшли відповіді від заступника голови Чернігівської обласної ради А.В. Дідура від 20.02.2020 №02-03/167; начальника КП «Зеленбуд» Р.М. Старікова від 17.02.2020 № 162 та повідомила членам ГР їх зміст.

Після обговорення, учасники засідання одноголосно ухвалили взяти дану інформацію до відома та перенаправити лист КП «Зеленбуд» від 17.02.2020 № 162 до управління щодо оформлення відповіді.

 

Питання № 1. Затвердження порядку денного. Доповідач – Потоцька Світлана Олександрівна.

 

СЛУХАЛИ: Лозицького В.Г., який запропонував включити до порядку денного розгляд звернення до голови Чернігівської обласної державної адміністрації щодо включення представників ГР до складу штабу з координації роботи з протидії незаконним рубкам лісів та діяльності нелегальних деревообробних пунктів на території області.

 

СЛУХАЛИ: Карпенко Ю.О., який запропонував включити до порядку денного розгляд звернення до голови постійної комісії з питань агропромислового комплексу, екології, природокористування та земельних відносин Чернігівської обласної ради щодо придбання для озеленення територій стандартного садивного декоративного матеріалу в державних лісових господарствах.

 

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка повідомила, що запрошений директор ДП «Новгород-Сіверська лісова науково–дослідна станція» Жежкун А.М. не зміг прибути на засідання ГР для виступу по питанню «Про перспективи використання деревних видів – інтродуцентів  у створенні стійких лісових культур (до зміни клімату)» та запропонувала перенести на наступне засідання та виключити дане питання з Порядку денного.

 

ВИРІШИЛИ: внести доповнення до проєкту порядку денного згідно пропозицій члені ГР та в цілому ухвалити проєкт порядку денного.

 

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» –  0, «утрималися» – 0.

 

УХВАЛИЛИ: внести доповнення до проєкту порядку денного та в цілому ухвалили проєкт порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

від 21 лютого 2020 року

 

 1. Затвердження порядку денного. Доповідач – Потоцька Світлана Олександрівна.
 2. Обрання лічильної комісії. Доповідач – Потоцька Світлана Олександрівна.
 3. Про підсумки господарської діяльності державних підприємств за 2019 рік. Доповідач – начальник відділу економіки та фінансів Курись Наталія Іванівна.
 4. Про систему комплексних заходів при боротьбі з шкідниками хвойного лісу. Доповідач – головний спеціаліст відділу лісового господарства Пивовар Богдан Віталійович.
 5. Про недеревні ресурси лісу: їх збір, використання та охорону. Доповідач – головний спеціаліст відділу лісового господарства Кирієнко Володимир Григорович.
 6. Про акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках-2020» та можливості громадських організацій щодо участі та пропагуванні її. Доповідач – головний спеціаліст відділу лісового господарства Перев’язко Володимир Степанович.
 7. Про проведення акції «Посади своє дерево на території РЛП «Ялівщина»». Доповідачі – Потоцька С.О., запрошений директор регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» – Свердлов Володимир Олександрович.
 8. Про проведення конкурсу малюнків «Ліс очима дітей». Доповідачі – Потоцька Світлана Олександрівна.
 9. Розгляд проекту звернення по значному податковому навантаженню на підприємства. Доповідач – Потоцька Світлана Олександрівна.
 10. Розгляд звернення до голови Чернігівської обласної державної адміністрації щодо включення представників ГР до складу штабу з координації роботи з протидії незаконним рубкам лісів та діяльності нелегальних деревообробних пунктів на території області.
 11. Розгляд звернення до голови постійної комісії з питань агропромислового комплексу, екології, природокористування та земельних відносин Чернігівської обласної ради щодо придбання стандартного садивного декоративного матеріалу для озеленення.

 

ВИРІШИЛИ: підтримати внесення доповнень до проекту порядку денного та в цілому ухвалили проект порядку денного.

 

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» –  0, «утрималися» – 0.

 

УХВАЛИЛИ: підтримати внесення доповнень до проекту порядку денного та в цілому ухвалили проект порядку денного.

 

Питання № 2. Обрання лічильної комісії.

 

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі 1 особи, члена ГР –  Рудя О.Ф.

 

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування обрання лічильної комісії у складі 1 особи, а саме  Рудя О.Ф.

 

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» –  0, «утрималися» – 0.

 

УХВАЛИЛИ: обрати лічильну комісію в складі 1 особи – Рудя О.Ф.

 

Питання № 3. Про підсумки господарської діяльності державних підприємств за 2019 рік.

 

СЛУХАЛИ: доповідь начальника відділу економіки та фінансів Курись Наталії Іванівни (додається).

У порядку обговорення доповіді начальник відділу економіки та фінансів відповідала на запитання учасників засідання.

 

ВИРІШИЛИ: доповідь начальника відділу економіки та фінансів Курись Наталії Іванівни взяти до відома.

 

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» –  0, «утрималися» – 0.

 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома.

 

Питання № 4. Про систему комплексних заходів при боротьбі з шкідниками  хвойного лісу.  

 

СЛУХАЛИ: доповідь головного спеціаліста відділу лісового господарства Пивовара Богдана Віталійовича (додається).

У порядку обговорення доповіді головний спеціаліст відділу лісового господарства відповідав на запитання учасників засідання.

 

ВИРІШИЛИ: доповідь спеціаліста відділу лісового господарства Пивовара Богдана Віталійовича взяти до відома.

 

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» –  0, «утрималися» – 0.

 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома.

 

 

Питання № 5. Про недеревні ресурси лісу: їх збір, використання та охорону.

 

СЛУХАЛИ: доповідь головного спеціаліста відділу лісового господарства Кирієнко Володимира Григоровича (додається).

В порядку обговорення доповіді головний спеціаліст відділу лісового господарства відповідав на запитання учасників засідання.

 

ВИРІШИЛИ: доповідь спеціаліста відділу лісового господарства Кирієнко Володимира Григоровича взяти до відома.

 

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» –  0, «утрималися» – 0.

 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома.

 

Питання № 6. Про акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках-2020» та можливості громадських організацій щодо участі та пропагуванні її.

 

СЛУХАЛИ: доповідь головного спеціаліста відділу лісового господарства Перев’язка Володимир Степанович (додається).

Під час доповіді будо зауважено, що ГР буде запрошена та залучена на дану акцію в березні цього року.

У порядку обговорення доповіді головний спеціаліст відділу лісового господарства відповідав на запитання учасників засідання.

 

ВИРІШИЛИ: доповідь спеціаліста відділу лісового господарства Перев’язка Володимир Степанович взяти до відома.

 

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» –  0, «утрималися» – 0.

 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома.

 

Питання № 7. Про проведення акції «Посади своє дерево на території РЛП «Ялівщина»».

 

СЛУХАЛИ: доповідь директор регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» – Свердлова Володимира Олександровича (додається).

У порядку обговорення доповіді директор регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» відповідав на запитання учасників засідання.

 

СЛУХАЛИ: Єленича В.Д., який зазначив, що для проведення акції необхідно проінформувати управління про кількість, породу та висоту саджанців, які плануються висадити під час акції.

 

СЛУХАЛИ: Лозицького В.Г., який запропонував повідомити членів ГР про акцію за два дні до проведення та зазначив  про необхідність запрошення ЗМІ.

 

ВИРІШИЛИ: ухвалити доповідь директора регіонального ландшафтного парку «Ялівщина», вищезазначені пропозиції  взяти до відома та долучитися до участі в акції.

 

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» –  0, «утрималися» – 0.

 

УХВАЛИЛИ: вищезазначені пропозиції взяти до відома та долучитися до участі в акції.

 

Питання № 8. Про проведення конкурсу малюнків «Ліс очима дітей».

 

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка ознайомила присутніх з розробленим проєктом Положення  обласний конкурс малюнків «ЛІС ОЧИМА ДІТЕЙ» для вихованців учнівських лісництв та членів гуртків юних лісівників Чернігівської області. Конкурс буде проводитися за ініціативи Громадської ради при Чернігівському обласному  управлінні лісового та мисливського господарства та спільно з Чернігівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

 

ВИРІШИЛИ: доопрацювати Положення про проведення конкурсу малюнків «Ліс очима дітей» протягом тижня на підставі пропозицій від членів ГР та затвердити (електронним голосуванням) згідно пропозицій й розіслати всім державним лісогосподарським підприємствам для проведення І етапу Конкурсу.

 

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» –  0, «утрималися» – 0.

 

УХВАЛИЛИ: доопрацювати Положення про проведення конкурсу малюнків «Ліс очима дітей» протягом тижня на підставі пропозицій від членів ГР та затвердити (електронним голосуванням) згідно пропозицій й розіслати всім державним лісогосподарським підприємствам Положення для проведення І етапу Конкурсу.

 

Питання № 9. Розгляд проекту звернення по значному податковому навантаженню на підприємства.

 

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка поставила на обговорення питання актуальності написання даного звернення.

До обговорення долучилися  Лозицький В.Г.,  Рудь О.Ф., Товстиженко П.М., Єленич В.Д.

 

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування питання доопрацювання даного звернення та узгодити з членами ГР в електронному вигляді (група viber).

 

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» –  0, «утрималися» – 0.

 

УХВАЛИЛИ: доопрацювати дане звернення та узгодити з членами ГР в електронному вигляді (група viber).

 

Питання № 10. Розгляд звернення до голови Чернігівської обласної державної адміністрації щодо включення представників ГР до складу штабу з координації роботи з протидії незаконним рубкам лісів та діяльності нелегальних деревообробних пунктів на території області.

 

СЛУХАЛИ: Лозицького В.Г., який зазначив, що розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 31 січня 2020 року № 58 створено штаб з координації роботи з протидії незаконним рубкам лісів та діяльності нелегальних деревообробних пунктів на території області (далі – штаб) та затверджено її склад. Проте в складі даного штабу відсутні представники громадськості, діяльність яких безпосередньо відноситься до захисту лісового та мисливського господарства. Запропонував внести пропозиції Голові Чернігівської обласної державної адміністрації включити членів нашої Громадської ради до складу даного штабу.

До обговорення даного питання долучилися  Лозицький В.Г.,  Рудь О.Ф., Товстиженко П.М., Єленич В.Д., Дудко О.В., та Мельникович С.Д.

Також було запропоновані наступні кандидатури на включення до штабу:

Потоцька Світлана Олександрівна – голову Чернігівської обласної організація Українського товариства охорони природи.

Лозицький Валерій Григоровичголову Асоціації лісозаготівельних та деревообробних підприємств Чернігівської області України «ЧЕРНІГІВЛІСДЕРЕВПРОМ».

Карпенко Юрій Олександрович – голову Чернігівського міського осередку ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛІГИ.

Дудко Олександр Васильвоич – заступника голови Чернігівської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок.

 

ВИРІШИЛИ: звернутися листом від ГР щодо внесення  пропозицій до Голови Чернігівської обласної державної адміністрації щоб включили  членів Громадської ради до складу даного штабу вище зазначених членів ГР.

 

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» –  0, «утрималися» – 0.

 

УХВАЛИЛИ: звернутися листом від ГР щодо внесення  пропозицій до Голови Чернігівської обласної державної адміністрації щоб включили  членів Громадської ради до складу даного штабу: Потоцьку Світлану Олександрівну (голову Чернігівської обласної організація Українського товариства охорони природи); Лозицького Валерія Григоровича (голову Асоціації лісозаготівельних та деревообробних підприємств Чернігівської області України «ЧЕРНІГІВЛІСДЕРЕВПРОМ»); Карпенко Юрія Олександровича (голову Чернігівського міського осередку ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛІГИ); Дудко Олександра Васильовича (заступника голови Чернігівської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок).

 

Питання № 11. Розгляд звернення до голови постійної комісії з питань агропромислового комплексу, екології, природокористування та земельних відносин Чернігівської обласної ради щодо придбання стандартного садивного декоративного матеріалу для озеленення.

 

СЛУХАЛИ: Карпенко Ю.О. який зазначив, що постійна комісії з питань агропромислового комплексу, екології, природокористування та земельних відносин Чернігівської обласної ради буде розглядати питання  про внесення зміни до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, тому необхідно звернутися безпосередньо до голови постійної комісії з питань агропромислового комплексу, екології, природокористування та земельних відносин Чернігівської обласної ради з повторною пропозицією щодо придбання стандартного садивного декоративного матеріалу для озеленення у державних лісогосподарських підприємств за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища (копія звернення додається).

 

ВИРІШИЛИ: поставити на голосування дане питання.

 

Результати голосування:

Одноголосно «за» –  8, «проти» –  0, «утрималися» – 0.

 

УХВАЛИЛИ: звернутися безпосередньо до голови постійної комісії з питань агропромислового комплексу, екології, природокористування та земельних відносин Чернігівської обласної ради з повторною пропозицією щодо придбання стандартного садивного декоративного матеріалу для озеленення у державних лісогосподарських підприємств за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища (копія звернення додається).

 

СЛУХАЛИ: Потоцьку С.О., яка зазначила, що Порядок денний засідання вичерпано та запропонувала закрити засідання ГР.

 

 

Голова громадської ради                                                  С.О. Потоцька

 

 

Секретар громадської ради                                                       О.В. Темнюк

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Мапа

Погода у Чернігові
Календар
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
© 2024 Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства