До відома громадськості!

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2023 № 112 «Про затвердження порядку здійснення лісокористування», Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства повідомляє, що 10 травня 2023 року відбудеться друга лісовпорядна нарада з розгляду змін до Проекту матеріалів лісовпорядкування на підставі актуалізованих матеріалів лісовпорядкування по філії «Тростянецьке лісове господарство» ДП «Ліси України».

Місце проведення: м.Суми, вул. Засумська, 12д.

Пропонуємо всім зацікавленим особам долучитись до громадського обговорення.

Пропозиції та зауваження надсилати на адреси:

– електронна: aomelchenko62@ukr.net

– поштова: 40030, м.Суми, вул.Засумська, 12д.

Телефон для довідок: (0542) 77 02 69

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник

Північного міжрегіонального

управління лісового

та мисливського господарства

 

___________ С.М. АНІЩЕНКО

                   «___» _________ 2023 р.

 

 

ПРОТОКОЛ

другої лісовпорядної наради з розгляду

змін до матеріалів лісовпорядкування на підставі актуалізованих

матеріалів лісовпорядкування

Філія „Тростянецьке лісове господарство” ДП „Ліси України”

Сумської області

 

м. Суми «     » ___________ 2023 р.

Присутні (список додається)

 

СЛУХАЛИ: 1. Доповідь т.в.о. директора ДП «Харківська державна лісовпорядна експедиція» Гриневича В.І. про вимоги «Порядку здійснення лісовпорядкування» (затверджений постановою КМУ від 07.02.2023 №112), правових актів та відповідних інструкцій, діючих в лісовому господарстві України, щодо виготовлення матеріалів лісовпорядкування, у т.ч. при ведені електронних баз даних на основі лісотаксаційних робіт та інформації про зміни, отримані від лісокористувача у лісовому фонді Філії «Тростянецьке лісове господарство» ДП „Ліси України” та про зміст змін до матеріалів лісовпорядкування на підставі актуалізованих матеріалів лісовпоркування по Філії «Тростянецьке лісове господарство» ДП „Ліси України”  (далі –  Матеріали лісовпорядкування за 2022 рік).

 1. Інформацію головного лісничого Філії «Тростянецьке лісове господарство» ДП „Ліси України” Кунцевського Д.І.про:

2.1. забезпеченість лісового господарства фондами відповідних видів рубок на 2023 рік, що визначено Матеріалами лісовпорядкування;

2.2. аналіз інших документів, наявних у Матеріалах лісовпорядкування за 2022 р.

2.3. те, що розроблені Державним підприємством „Харківська державна лісовпорядна експедиція” Матеріали лісовпорядкування за 2022 рік відповідають вимогам Лісового кодексу, «Порядку здійснення лісовпорядкування» та іншим діючим нормативним актам.

Після обговорення змісту змін до матеріалів лісовпорядкування на підставі актуалізованих матеріалів лісовпорядкування по Філії «Тростянецьке лісове господарство» ДП „Ліси України”.

 

 1. КОНСТАТУВАЛИ:

Зауваження та пропозиції щодо матеріалів лісовпорядкування в ході проведення громадського обговорення не надходили.

 1. УХВАЛИЛИ:

Пропонувати до внесення в установленому порядку відповідних змін до матеріалів лісовпорядкування на підставі наступних актуалізованих матеріалів лісовпорядкування і погодити:

 1. 1. Характеристика земель лісового фонду

1.1. Динаміка площі земель лісового фонду і запасу деревостанів за міжобліковий період.

 • Розподіл лісових ділянок за категоріями в межах категорій лісів (форма №1) станом на 01.01.2023 р.

1.3. Розподіл площі земель лісового фонду за їх категоріями в розрізі адміністративних районів і лісництв.

1.4. Розподіл загальної площі земельних ділянок лісового фонду за категоріями земель.

1.5. Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами та групами віку (форма №2) станом на 01.01.2023 р.

1.6. Відомість змін квартально-видільної мережі в порівнянні з даними державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду (в порівнянні з охоронними зобов’язаннями) по філії „Тростянецьке лісове господарство” ДП „Ліси України”.

1.7. Інформаці про об’єкти „Смарагдової мережі”, на території філії „Тростянецьке лісове господарство” ДП „Ліси України”.

1.8. Інформація про виявлення пралісів, квазіпралісів, природних лісів по філії „Тростянецьке лісове господарство” ДП „Ліси України”.

1.9. Видове різноманіття флори, виявлене під час моніторингових досліджень в філії „Тростянецьке лісове господарство” ДП „Ліси України”.

1.10. Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями.

 1. Рубкиголовного користування
 • Виконання рубок головного користування за 2022 р.
 1. Рубки формування і оздоровлення лісів
 • Фонд насаджень, що потребують рубок догляду, за станом на 01.01.2023 року.

3.2.  Відомість насаджень, що потребують рубок догляду, за станом на 01.01.2023 р.

3.3. Фонд інших рубок рубок формування і оздоровлення лісів за станом на 01.01.2023 р.

3.4. Відомість інших рубок рубок формування і оздоровлення лісів за станом на 01.01.2023 р.

3.5. Наявність насаджень зволікання з проведенням рубок догляду в яких може призвести до негативних змін за станом на 01.01.2023 р.

3.6. Наявність осередків шкідників, хвороб і інших пошкоджень лісових насаджень, за станом на 01.01.2023 р.

3.7. Виконання рубок формування і оздоровлення лісів за 2022 р.

 1. Лісовідновлення і лісорозведення
 • Фонд відновлення лісів, за станом на 01.01.2023 р.

4.2. Фонд лісорозведення, за станом на 01.01.2023 р.

4.3. Розподіл площі земельних ділянок, віднесених до фонду лісовідновлення, за типами лісорослинних умов за станом на 01.01.2023 р.

4.4. Перелік ділянок незімкнутих лісових культур, що пропонуються для обстеження і переведення в 2023 році у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки.

4.5. Перелік таксаційних виділів з наявним природним поновленням, що  пропонуються в 2023 році для обстеження і переведення у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки.

4.6. Розподіл площі лісових культур віком до 20 років за класами якості,
за станом на 01.01.2023 р.

4.7. Лісові культури у віці до 20 років, за станом на 01.01.2023 р.

4.8. Звіт про стан лісових культур віком до 20 років, за станом на 01.01.2023 р.

4.9. Інформація про створення лісових культур, переведення у вкриті лісовою рослинністю землі і списання загиблих лісових культур в  2022 р.

4.10. Звіт  про переведення у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки і передавання в експлуатацію лісових культур і промислових плантацій в 2022 р.

4.11. Звіт про переведення природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки в 2022 р.

4.12. Розподіл переведених, переданих в експлуатацію, загиблих і списаних у звітному 2022 році лісових культур за головними породами.

 

 1. РЕКОМЕНДУВАТИ

3.1. Філії „Тростянецьке лісове господарство” ДП „Ліси України”:

Використовувати при веденні господарської діяльності в 2023 і наступних роках в лісовому фонді філії „Тростянецьке лісове господарство” ДП „Ліси України” матеріали лісовпорядкування із внесеними змінами (після їх погодження та затвердження в установленому порядку), які відображені в комплекті документів за 2022 рік із врахуванням актуалізованої таксаційної бази та у відповідності до Лісового кодексу України та чинного природоохоронного законодавства.

Дотримуватись виконання вимог чинного законодавства під час призначення, проведення лісогосподарських заходів та використання лісових ресурсів.

Зберігати біорізноманіття в лісах, враховуючи генетичні, видові, популяційні та екосистемні особливості лісів.

Дотримуватись вимог щодо лісовідновлення на лісосіках поточних та минулих років, особливо в частині відповідності головних порід типам лісорослинних умов.

Проведення всіх видів рубок здійснювати згідно з вимогами Лісового кодексу України, Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та інших чинних нормативно-правових актів.

Врахувати у лісогосподарській діяльності можливу наявність об’єктів Смарагдової мережі та запланованих до створення об’єктів природно-заповідного фонду.

 

3.2. ДП «Харківська державна лісовпорядна експедиція»:

В процесі щорічної актуалізації матеріалів лісовпорядкування вносити в них зміни при виявленні помилок.

 

Голова наради Анатолій ОМЕЛЬЧЕНКО

        

Секретар Василь ГРИНЕВИЧ      

Додаток 1

Список присутніх

на другій лісовпорядній нараді розгляду з розгляду змін до матеріалів лісовпорядкування на підставі актуалізованих матеріалів лісовпорядкування

по філії „Тростянецьке лісове господарство” ДП „Ліси України”

 (Матеріали  лісовпорядкування лісового фонду за 2022 рік»)

 

 

Прізвище, ім’я,
по батькові

Організація Посада
Омельченко А.В. Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства Заступник начальника
Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської ОДА
Кунцевський Д.І. Філія „Тростянецьке лісове господарство” ДП „Ліси України” Головний лісничий
Гриневич В.І. ДП „Харківська державна
лісовпорядна експедиція”
Т.в.о. директора

 

                               

                                   

частина1

частина2

частина3

частина4

частина5

частина6

частина7

частина8

частина9

частина10

частина11

частина12

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Мапа

Погода у Чернігові
Календар
Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
© 2024 Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства