Головне – забезпечити лісгоспу динамічний розвиток, а трудовому колективу високі соціальні стандарти

Саме такий лейтмотив профспілкової конференції трудового колективу ДП «Добрянське лісове господарство», яка відбулася 15 лютого.

Всебічно, глибоко і вимогливо в доповіді директора лісгоспу, заслуженого працівника лісового господарства України Івана Горохівського проаналізовано підсумки фінансово-господарської діяльності лісгоспу за 2018 рік, здобутки в соціальній сфері, охороні праці і в повсякденному житті колективу.

Зі співдоповіддю виступила голова профспілкового комітету підприємства Лариса Іолкіна та керівники підрозділів.

У роботі конференції  також взяли участь заступник  начальника ЧОУЛМГ Олександр Жук і голова обкому профспілки працівників лісового господарства Наталія Кудласевич.

 

В доповіді, зокрема, відзначалося, що в лісокультурному виробництві відтворення лісів проведено на площі 259 га – 130 процентів від запланованого. Середня приживлюваність трьохрічних лісових культур також більша  за нормативну. Проведено інвентаризацію лісових культур на площі 789,3 га,  за  такими класами якості:

  • І клас – 482,8 га – 61,2 %.
  • ІІ клас – 288,9 га – 36,6 %
  • ІІІ клас – 17,6 га – 2,2 %.

Переведено та передано в експлуатацію 274 га (110 % плану) лісових культур, із них І класом якості – 108,7 га, (39,7 %), ІІ класом якості – 135,2 га, (49,3 %),  ІІІ класом якості – 30,1 га. (11 %).

Заготовлено 2120 кг насіння деревних і чагарникових порід – 342 % плану, в тому числі хвойних (сосна ) 70 кг – 100 %; листяних і чагарникових –50, дубу – 2000 кг. Все насіння направлене на перевірку.

Проведено доповнення лісових культур на площі 206 га.

Планується за нинішній рік створити лісових культур  на 202 га і залишити під природне поновлення 41,3 га.

Виконані обсяги з підготовки ґрунту під лісові культури поточного року.

Відзначалося також, що в лісогосподарюванні рубки формування і оздоровлення лісів виконані на 2127 гектарах, що становить 115 % до завдання. При цьому заготовлено 48408 кубічних метрів ліквідної деревини при плані 29378 (165 %), в тому числі ділової деревини при плані 8145 метрів кубічних заготовлено фактично 12646 метрів куб. (157 %) .

Щодо охорони лісу від лісопорушень і пожеж, то  зафіксовано лише   один випадок самовільної рубки в Добрянському лісництві і  одна низова лісова  пожежа на площі 0,65 га в Ріпкинському лісництві.

За рік створено 300 км нових мінералізованих смуг, проведено доглядів за ними на 1100 км. Затрати на охорону лісу від пожеж склали 575,1 тис. грн. при плані 521,4 тис. грн.

З метою попередження виникнення лісових пожеж  лісовою охороною проведено 74 рейди з виявлення порушників правил пожежної безпеки,  прочитано 138 лекцій, встановлено 160 одиниць засобів наглядної агітації.

Характерно, що вся лісова охорона лісгоспу забезпечена камуфляжним форменим одягом, повсякденними костюмами і куртками.

Щодо захисту лісу, то за минулий рік в лісгоспі загинуло 32 га лісових насаджень від пошкодження шкідливими комахами (верхівковий короїд). На початок минулого року в лісгоспі зафіксовано осередків шкідників і хвороб лісу на 2299 га, в тому числі на 1158 га – ураження кореневою губкою. Виникло нових осередків шкідників (верхівковий короїд) на площі 690 га. Ліквідовано вибірково-санітарними рубками осередків верхівкового короїда на площі 1355 га. А в першому кварталі нинішнього року заплановано пройти вибірковими санітарними рубками в осередках верхівкового короїда площу в 600 га, також відведено близько 7 га на суцільні санітарні рубки.  Моніторинг санітарного стану лісів проводиться постійно.

Характеризуючи мисливствознавство, на конференції відзначалося, що в господарстві переважають угіддя середньої позитивної якості для ведучих видів мисливської фауни, яка представлена лосем, козулею, кабаном, зайцем-русаком, сірою куріпкою, водно-болотною дичиною.

Загальна площа мисливського господарства на кінець 2018 року перевищувала 7 тис. га.

Торік на ведення мисливського господарства лісгоспом  витрачено 466100  грн. (2017 р – 222300 грн), в т. ч. 44100 – витрати на охорону, відтворення, облік диких тварин, впорядкування мисливських угідь, (2017 р . – 38200 грн). 29400 грн. – на придбання підкормки для мисливських тварин (2017 р – 17400 грн).

Надходження від ведення мисливського господарства склали 46600 грн., тоді як в 2017 році – 31100 грн.

Належна увага приділялася і боротьбі з браконьєрством.   Мисливствознавці та єгері  укомплектовані форменим одягом – як літнім, так і зимовим.

Стосовно природно-заповідного фонду лісгоспу, то до нього входить 20 об’єктів місцевого значення, які займають площу 3110 га., з них 13  заказників різного призначення. На об’єктах встановлено 42 знаки та аншлаги, частина з яких потребує ремонту та заміни.

З метою отримання додаткових надходжень підприємством облаштовано один рекреаційний пункт «Березовий гай» на Голубих озерах, також працює триденний екологічний тур «Подорож українським Поліссям». Від рекреаційної діяльності отримано надходжень 104,8 тис. грн. (2017 р –66,6 грн.)

Від торговельного павільйону «Лісовичок» торік отримано надходжень в  сумі 243 тис. грн. (в 2017 році – 229,3 тис. грн.).

Велика увага на конференції і в доповіді, і у виступах приділялася лісозаготівлі, переробці і реалізації деревини. Торік лісгоспом від усіх видів рубок заготовлено 137,711 тис. кбм. ліквідної деревини, що в порівнянні з 2017 роком більше на 2,601 тис.кбм. Ціна знеособленого кбм заготовленої деревини 975,20 грн., вона збільшилась на 202,50 грн. або на 20,8 %.

На рубках головного користування заготовлено 89,303 тис.  кбм –  менше на 10549 кбм., а на рубках догляду заготівля ліквідної деревини склала 48408 м куб. – більше на 13150 м куб.

Із загального обсягу заготовленої деревини та її залишків реалізовано в круглому вигляді 106,832 тис. кбм, що на 8,727 тис. кбм. або на 7,6 % менше, ніж у 2017 році.

При загальному збільшенні кількості реалізованої деревини збільшилась  вартість знеособленого кубометра реалізованої деревини з 827,69 грн. до 1068,20 грн., приріст склав 240,51 грн.

На виготовлення продукції переробки використано 19,353 кбм, що на 283 кбм. або на 1,4 % менше рівня 2017 року.

Випуск продукції з  кубометра переробленої деревини збільшився на 168,01 грн. або на 11,93 % і склав 1575,83 грн. Всього перероблено деревини на суму 30497 тис. грн., що більше на 21853 тис. грн., ніж у попередньому році.

Залишки заготовленої деревини збільшились на 10,214 тис. кбм і склали 13845 кбм.

Характеризуючи економічно-фінансовий стан підприємства за минулий рік, доповідач відзначив, що обсяг реалізації продукції у 2018 році збільшився на 21 млн. 212 тис. грн або на 16,8 % і склав 147284  тис. грн. Рентабельність всієї діяльності – 4,7 %. Всього на один гектар реалізовано продукції на 3558 грн.  Реалізація продукції на експорт зменшилась на 1064 тис. грн., всього експортовано продукції на 21630 тис. грн.        Структура експорту така: з деревообробки – на 20811 тис. грн., з дров’яної деревини – 819 тис. грн.

Підприємство спрацювало прибутково, отримано  6853 тис. грн чистого прибутку. Затверджений фінансовим планом показник прибутку від звичайної діяльності до оподаткування перевиконаний, всього його отримано 8381 тис. грн. Надходження коштів від передачі в оренду державного майна склало 85  тис. грн.

На ведення лісового господарства спрямовано 31940,6 тис. грн. власних коштів.

Фінансування на гектар лісового фонду за рахунок власних коштів збільшилось на 57,3 % та склало 771,5 грн.

Середньомісячна заробітна плата в еквіваленті повної зайнятості склала 13647 грн. і зросла порівняно з 2017 роком на 2548 грн., на одного штатного працівника відповідно – 15366 грн., що більше минулорічного на 2779 грн.

Середньооблікова чисельність  штатних працівників – 300 чоловік.

Реалізовано продукції на одного працівника  на 403518 грн.  Темп росту заробітної плати склав 122,1 %. Випереджено темп росту продуктивності праці на 4,9 %.

На придбання основних фондів торік витрачено 5635 тис. грн., в тому числі на обладнання, автомобілі, прилади, механізми –  5298 тис. грн., будівництво об’єктів  – 267 тис. грн.

Щодо податків та обов’язкових платежів, то за 2018 рік до зведеного бюджету лісгоспом сплачено 57676 тис. грн., в тому числі попневої плати – 19831 тис. грн; (+ 3906), податку на прибуток – 1373 тис. грн (- 829), ПДВ – 18943 тис. грн (+ 4147),  податку з доходів фізичних осіб – 10899 тис. грн; (+ 1995), ЄСВ – 12924 тис. грн; (+ 2404).

Всього у 2018 році сплачено податків, зборів, ЄСВ на суму 70600 тис. грн,

(115,4%) –  це на 9446 тис. грн. більше, ніж у 2017 році. Недоїмок та прострочених платежів до бюджетів і державних цільових фондів на кінець року лісгосп не мав.

Витрати на оплату праці – 62925 тис. грн.(130%). Нарахування на заробітну плату – 13080 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за рік збільшилась на 1280 тис. грн і склала на початок 2019 року 2023 тис. грн. Кредиторська заборгованість збільшилась на 2503 тис. грн. і склала  12157 тис. грн. за рахунок платежів до бюджету – 1300 тис. грн., за товари, послуги – 563 тис. грн.

Доповідач детально проаналізував витрати лісгоспу на утримання дитячого садка, матеріальну допомогу працівникам  і ветеранам, а також витрати підприємства на придбання матеріалів, запчастин, товарів різноманітного призначення, мисливського корму, електроенергію, спецодяг тощо. Разом ці витрати склали  21128,4 тис. грн.

 Відрадно, що у розвиток лісогосподарського виробництва інвестовано за минулий рік 31940,6 тис. грн. власних коштів.

У доповіді і виступах вимогливо проаналізовано стан охорони праці на підприємстві, а також необхідні заходи, спрямовані на підвищення рівня безпеки праці в усіх структурних підрозділах лісгоспу. Значною мірою цьому сприяли як постійні перевірки підрозділів з питань охорони праці, так і постійні навчання працівників у підрозділах лісгоспу і в навчальному центрі «Укркадриліс».

На профспілковій конференції оприлюднено пріоритети розвитку ДП «Добрянський лісгосп» на 2019 рік. Передбачається продовжити роботи зі збільшення площі лісів, забезпечити покриття всієї території підприємства системою відео спостереження, створити та розширити плантації новорічних ялинок з подальшим формуванням крон. Крім того –  рекреація на Голубих озерах, додаткове надходження коштів від ялинок, декоративного посадкового матеріалу, рекреаційних послуг, роздрібної торгівлі  (включаючи Лісовичок), послуг по шишкосушінню, від реалізації соку, дитячого садка, готелю, автопослуг.

Визначається як пріоритет 2019 року і досягнення ціни знеособленого кубометра реалізованої деревини (без вартості доставки до споживача) на рівні 1100 грн., а вихід продукції деревообробки з одного кубометра пущеної у переробку сировини – 1400 грн. Буде також продовжена наполеглива робота з будівництва лісових доріг згідно доведеного плану. І, звичайно ж, ДП «Добрянське лісове господарство» зобов’язується і в нинішньому році забезпечити спату податків, зборів, платежів  та своєчасну виплату заробітної плати. Продовжуватиметься робота з оптимізації чисельності працівників, щоб досягти рівня середньої заробітної плати штатного працівника не менше 12500 грн.

На завершення доповіді і обговорення заступник начальника ЧОУЛМГ Олександр Жук і голова обкому профспілки працівників лісового господарства Наталія Кудласевич сердечно подякували трудовому колективу ДП «Добрянське лісове господарство» – визнаному лідерові лісової галузі області за плідну роботу, вагомі здобутки  в лісогосподарюванні і в досягненні трудовим колективом високих соціальних стандартів.

За підсумками доповіді і виступів учасників профспілкового зібрання прийнято відповідні рішення.

 

За інформацією «ДП Добрянське лісове господарство»

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Мапа

Погода у Чернігові
Календар
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
© 2024 Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства