Повідомлення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ініціативною групою з підготовки

установчих зборів по формуванню нового  складу громадської ради

при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства Протокол № 1 від 15 січня 2019 року

Повідомлення

про подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (надалі – ініціативна група), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» зі змінами для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства, налагодження ефективної взаємодії Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики розпочинає роботу по формуванню нового складу громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Запрошуємо інститути громадянського суспільства, легалізовані відповідно до чинного законодавства України, взяти участь у проведенні установчих зборів по формуванню нового складу громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, які будуть проведені  05 березня 2019 року  о 14 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 8 (конференц-зал).

Реєстрація учасників установчих зборів: з 13:00 до 13:45 год.

Для участі в установчих зборах по формуванню нового складу громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства до ініціативної групи необхідно у встановлений термін подати заяву у довільній формі, підписану та засвідчену уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви необхідно додати всі,  належним чином засвідчені, документи, які передбачені Типовим положенням про громадську раду, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 зі змінами, а саме:

рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у сфері ведення лісового та мисливського господарства  та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності);

відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

До розгляду приймаються документи, надіслані голові ініціативної групи Жуку О.В. у встановлений термін, тел. 676997

Відповідальна особа –  Темнюк Оксана Валеріївна

E-mail:  oulmg@chernigivlis.gov.ua

Телефон: (0462)774141

Документи надсилати, до 31 січня 2019 року включно, ініціативній групі за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 8 (приймальня, з поміткою «Документи для участі в установчих зборах»).

 

 

Додаток

до наказу Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства

від «03» січня № 2

Склад ініціативної групи

з підготовки установчих зборів для формування нового складу

Громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

 

 

Жук Олександр Васильович Заступник начальника

 

Єленич Володимир Дмитрович

 

Марахонько Олександо Іванович

 

Заступник начальника

 

Начальник відділу лісового господарства

 

Темнюк Оксана Валеріївна Головний спеціаліст –  юрисконсульт

 

Потоцька Світлана Олександрівна Чернігівська обласна організація Українського товариства охорони природи (за згодою)

 

Дудко Олег Васильович Головний мисливствознавець

Чернігівської обласної

організації УТМР (за згодою)

 

Бачурний Валентин Миколайович Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону  «Сєвер»  (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ініціативною групою з підготовки

установчих зборів по формуванню

нового складу громадської ради

при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства Протокол № 1 від 15 січня 2019 року

Процедура подання заяв від представників інститутів громадянського суспільства та переліку додатків до заяви для участі в установчих зборах по формуванню нового складу громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського

 

Відповідно  до п. 6 Типового положення  про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 (далі – Типове положення) до складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських   об’єднань,   релігійних,   благодійних  організацій, творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів масової  інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність на території України.             До   складу   громадської   ради   при  міністерстві,  іншому центральному   органі   виконавчої   влади   можуть   бути  обрані представники  інститутів громадянського суспільства, які провадять свою  діяльність  у  сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу,  та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.             Інститут   громадянського  суспільства  незалежно  від  своєї організаційної   структури   та   наявності   місцевих   осередків (відокремлених   підрозділів,   філій,   представництв,   місцевих організацій  тощо)  для  участі в установчих зборах делегує одного представника,  який  одночасно  є  кандидатом на обрання до складу громадської ради.             До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів  громадянського суспільства, які є народними депутатами України,  депутатами  Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих  рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.            Для участі в установчих зборах по формуванню нового складу громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства до ініціативної групи необхідно у встановлений ініціативною групою термін подати заяву у довільній формі, підписану та засвідчену уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви необхідно додати всі,  належним чином засвідчені, документи, які передбачені Типовим положенням про громадську раду, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 зі змінами, а семе:

рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у сфері ведення лісового та мисливського господарства та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року – за період діяльності);

відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

До розгляду приймаються документи, надіслані голові ініціативної групи Жуку О.В. у встановлений термін, тел. 676997

Відповідальна особа –  Темнюк Оксана Валеріївна

E-mail: oulmg@chernigivlis.gov.ua

Телефон: (0462)774141

Документи надсилати ініціативній групі за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 8 (приймальня, з поміткою «Документи для участі в установчих зборах»).

У   разі   виявлення   невідповідності   документів,  поданих інститутом громадянського  суспільства,  встановленим Типовим положенням   вимогам  ініціативна  група  не  пізніше  ніж  за  15 календарних  днів  до  проведення  установчих зборів письмово та в електронній   формі   інформує   про  це  інститут  громадянського суспільства   з   пропозицією   щодо  їх  усунення  протягом  семи календарних днів.

За  результатами  перевірки  документів,  поданих інститутами громадянського суспільства,  на  відповідність  встановленим  Типовим  положенням  вимогам  ініціативна  група  складає  за  сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до  складу  громадської  ради,  які  братимуть участь в установчих зборах,   та   список   представників   інститутів  громадянського суспільства,  яким  відмовлено  в  участі  в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Типового положення;

неусунення      інститутом     громадянського     суспільства невідповідності   поданих  документів  вимогам,  встановленим  цим Типовим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

невідповідність   інституту  громадянського  суспільства  або делегованого  ним  представника  вимогам,  встановленим  пунктом 6 цього Типового положення;

недостовірність   інформації,   що  міститься  в  документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова  інституту  громадянського  суспільства  від участі в установчих  зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування   інституту   громадянського   суспільства,  який делегував свого  представника  для  участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список  кандидатів  до складу громадської ради, які братимуть участь  в  установчих  зборах,  та список представників інститутів громадянського  суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах,  із  зазначенням  підстави  для  відмови,  інформація  про результати  діяльності  інститутів  громадянського  суспільства за останній  рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а  також  уточнена  інформація  про  дату, час та місце проведення установчих  зборів, погоджена з органом, при яком обирається громадська рада, оприлюднюються не пізніше ніж  за  три  робочих  дні  до  проведення  установчих  зборів  на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ініціативною групою з підготовки

установчих зборів по формуванню

нового складу громадської ради

при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства Протокол № 1 від 15 січня 2019 року

 

 Порядок

проведення установчих зборів по формуванню нового

складу громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

 

  1. Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства, що прибули на установчі збори

 

Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства – учасників установчих зборів, починається за 60 хвилин і припиняється за 15 хв. до початку роботи установчих зборів.

Організовує реєстрацію представників інститутів громадянського суспільства – учасників установчих зборів, відповідальна особа, визначена ініціативною групою, із залученням представників інститутів громадянського суспільства.

Реєстрації підлягають особи, які були в установленому порядку висунуті для участі в установчих зборах інститутами громадянського суспільства та включені рішенням ініціативної групи до складу учасників установчих зборів.

Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства, які прибули для участі в установчих зборах та включені до складу учасників установчих зборів, здійснюється за дійсним посвідченням особи (паспорт, посвідчення водія та інші документи, порядок видачі і використання яких регламентуються нормативними документами).

Під час реєстрації учаснику установчих зборів, видається мандат для участі в установчих зборах та інші документи, визначені ініціативною групою.

По закінченню реєстрації визначена ініціативною групою відповідальна особа складає реєстр учасників установчих зборів.

 

  1. Початок роботи Установчих зборів, обрання органів зборів

 

Відкриває установчі збори, голова ініціативної групи. Ця особа проголошує результати реєстрації, відкриває установчі збори, організовує вибори лічильної комісії. При цьому установчі збори спочатку визначаються з кількісним складом лічильної комісії, потім з персональним складом.

Голосування проводиться мандатами. Обраними вважаються особи, які отримали найбільшу кількість голосів. Спосіб голосування визначається Установчими зборами.

Визначена ініціативною групою відповідальна особа висуває пропозицію ініціативної групи щодо кількісного складу громадської ради. Після чого пропозиції щодо кількісного складу висувають учасники установчих зборів. Після закінчення висування пропозицій голова установчих зборів ставить на голосування кожну пропозицію.

Ініціативна група та зареєстровані Учасники зборів усно висувають свої пропозиції щодо кандидатур на голову установчих зборів із складу учасників установчих зборів. Один учасник установчих зборів може висунути не більше однієї кандидатури.

Члени лічильної комісії обирають із свого складу голову комісії та секретаря. Після чого визначеною відповідальною особою проводяться  вибори голови установчих зборів.

Кандидатури на голову установчих зборів вносяться в лист для голосування.

Після завершення висування кандидатур на голову установчих зборів проголошується весь перелік висунутих кандидатур та проводиться голосування. Спосіб голосування визначається установчими зборами (> 50).

В цьому голосуванні кожен учасник установчих зборів має тільки один голос, тобто може голосувати тільки за одну кандидатуру.

Після підрахунку голосів за обрання голови установчих зборів, лічильна комісія складає протокол про результати голосування і повідомляє результати учасникам установчих зборів.

Якщо за результатами голосування дві чи більше кандидатур набрали однакову найбільшу кількість голосів, голосування повторюється, але тільки щодо кандидатур з однаковою найбільшою кількістю голосів.

Після обрання голови установчих зборів він приймає на себе подальше ведення установчих зборів.

За пропозицією голови установчих зборів, учасники установчих зборів обирають секретаря установчих зборів.

Учасник установчих зборів може голосувати за одну пропозицію. Голосування проводиться мандатами. Лічильна комісія зараховує тільки голоси «за» певну пропозицію.

Після закінчення голосування лічильна комісія здійснює підрахунок голосів. Прийнятою вважається пропозиція, яка отримала найбільшу кількість голосів. Якщо однакову найбільшу кількість голосів отримали кілька пропозицій, то голосування повторюється, але розглядаються тільки пропозиції, що набрали однакову найбільшу кількість голосів.

Після оголошення лічильною комісією результатів голосування за кількісний склад громадської ради, голова установчих зборів розпочинає голосування щодо персонального складу громадської ради.

У разі необхідності проводиться переголосування. Після встановлення і оголошення остаточного результату голова установчих зборів закриває установчі збори.

Протокол установчих зборів голова і секретар оформлюють протягом трьох днів і передають начальнику Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства для затвердження складу громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства та розміщення його на офіційному веб-сайті Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

 

 

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Мапа

Погода у Чернігові
Календар
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
© 2024 Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства