Процедура подання заяв від представників інститутів громадянського суспільства та переліку додатків до заяви для участі в Установчих зборах по формуванню складу Громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського

Відповідно  до п. 6 Типового положення  про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 (далі – Типове положення) до складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських   об’єднань,   релігійних,   благодійних  організацій, творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів масової  інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність на території України.             До   складу   громадської   ради   при  міністерстві,  іншому центральному   органі   виконавчої   влади   можуть   бути  обрані представники  інститутів громадянського суспільства, які провадять свою  діяльність  у  сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу,  та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.             Інститут   громадянського  суспільства  незалежно  від  своєї організаційної   структури   та   наявності   місцевих   осередків (відокремлених   підрозділів,   філій,   представництв,   місцевих організацій  тощо)  для  участі в установчих зборах делегує одного представника,  який  одночасно  є  кандидатом на обрання до складу громадської ради.             До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів  громадянського суспільства, які є народними депутатами України,  депутатами  Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих  рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.            Для участі в Установчих зборах по формуванню складу Громадської ради при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства до ініціативної групи необхідно у встановлений ініціативною групою термін подати заяву у довільній формі, підписану та засвідчену уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви необхідно додати всі,  належним чином засвідчені, документи, які передбачені Типовим положенням про громадську раду, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 зі змінами, а семе:

рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності);

відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

            До розгляду приймаються документи, надіслані Голові ініціативної групи Пономаренко Юрію Борисовичу у встановлений термін, тел. 676997

Відповідальна особа –  Темнюк Оксана Валеріївна

E-mail:  yurist_yprava_oksana@ukr.net

Телефон: 774188

Документи надсилати ініціативній групі за адресом: 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 8 (приймальня, з поміткою «Документи для участі в Установчих зборах»).

У   разі   виявлення   невідповідності   документів,  поданих інститутом громадянського  суспільства,  встановленим Типовим положенням   вимогам  ініціативна  група  не  пізніше  ніж  за  15 календарних  днів  до  проведення  установчих зборів письмово та в електронній   формі   інформує   про  це  інститут  громадянського суспільства   з   пропозицією   щодо  їх  усунення  протягом  семи календарних днів.

За  результатами  перевірки  документів,  поданих інститутами громадянського суспільства,  на  відповідність  встановленим  Типовим  положенням  вимогам  ініціативна  група  складає  за  сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до  складу  громадської  ради,  які  братимуть участь в установчих зборах,   та   список   представників   інститутів  громадянського суспільства,  яким  відмовлено  в  участі  в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

     невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Типового положення;

     неусунення      інститутом     громадянського     суспільства невідповідності   поданих  документів  вимогам,  встановленим  цим Типовим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

     невідповідність   інституту  громадянського  суспільства  або делегованого  ним  представника  вимогам,  встановленим  пунктом 6 цього Типового положення;

     недостовірність   інформації,   що  міститься  в  документах, поданих для участі в установчих зборах;

     відмова  інституту  громадянського  суспільства  від участі в установчих  зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

     перебування   інституту   громадянського   суспільства,  який делегував свого  представника  для  участі в установчих зборах, у процесі припинення.

     Список  кандидатів  до складу громадської ради, які братимуть участь  в  установчих  зборах,  та список представників інститутів громадянського  суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах,  із  зазначенням  підстави  для  відмови,  інформація  про результати  діяльності  інститутів  громадянського  суспільства за останній  рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а  також  уточнена  інформація  про  дату, час та місце проведення установчих  зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж  за  три  робочих  дні  до  проведення  установчих  зборів  на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ініціативною групою з підготовки

Установчих зборів по формуванню

складу Громадської ради

при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства Протокол № 1 від 30 вересня 2016 року

Обсуждение: есть 1 комментарий
  1. […] ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЗАЯВ ВІД ПРЕДСТАВНИКІВ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПЕРЕЛІКУ ДОДАТКІВ ДО ЗАЯВИ ДЛЯ УЧАСТІ В УСТАНОВЧИХ ЗБОРАХ ПО ФОРМУВАННЮ СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. […]

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Мапа

Погода у Чернігові
Календар
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
© 2024 Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства