У тісній співдружності з лісівниками

Виконання науково-дослідних робіт у лісовому фонді Чернігівського ОУЛМГ за 2018 рік

 Протягом минулого року науковці ДП «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція» виконували 10 господарсько-договірних тем з державними лісогосподарськими підприємствами Чернігівського ОУЛМГ.

Згідно календарного плану виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у лісовому фонді державних лісогосподарських підприємств здійснювалося за напрямками: вивчення сучасного стану, формової будови, продуктивності, використання лісорослинного потенціалу та товарності соснових і дубових деревостанів.

Дійшли висновку, що  соснові деревостани ДП «Холминський лісгосп», ДП «Корюківський лісгосп», ДП «Новгород-Сіверський лісгосп», ДП «Чернігівський лісгосп» середнього та старшого віків є переважно штучного походження, простої форми, збідненого видового складу.  Протягом звітного періоду закладено та проаналізовано шість нових постійних пробних площ та проведені повторні дослідження на чотирьох постійних пробних площах.

На підставі аналізу повидільної бази даних лісовпорядкування станом ще на 1січня 2012 року визначено, що середньозважений ступінь використання потенційної продуктивності сосняків свіжого дубово-соснового субору становить 59-62 %, з них деревостанів штучного походження – 56-59 %, природного походження – 56-82 %. Поміж чотирьох вищезгаданих підприємств найвище використання потенційної продуктивності виявлено в соснових деревостанах ДП «Корюківський лісгосп» (81,7 %). Продуктивність сосняків природного походження є вищою протягом IV-IX класів віку. Однак частка сосняків природного походження є невеликою (близько 20 %).

Фактична продуктивність сосняків XI  класу віку і старших істотно поступається потенційним показникам, що пов’язано зі зниженням повноти або розладнанням деревостанів. Для підвищення продуктивності соснових деревостанів слід збільшувати площі сосняків природного походження.

Чисті соснові деревостани пристиглого та стиглого віку мають високу товарність, але за санітарним станом є переважно ослабленими.

Соснові насадження, що створені Пакульською лісовою школою у віці 108-111 років є чистими за складом, повнотою 0,7-0,9. Культури, створені висіванням насіння сосни, мають більші запаси стовбурової деревини (540-620 м3/га), ніж продуктивність створених садінням сіянців (440-560 м3/га). Водночас за санітарним станом вони є ослабленими.

У дубових деревостанах штучного походження в ДП «Ніжинський лісгосп» у 2018 році закладено 4 постійні пробні площі. Дубові деревостани у віці 51-82 роки є середньоповнотними та переважно ослабленими. Причинами ослаблення є ураження дерев поперечним раком, несправжнім дубовим трутовиком, шкідливими комахами, низькими температурами повітря. У мішаних деревостанах ослаблення дуба відбувається від пригнічення  другорядними породами, що потребує рубок догляду. На підставі аналізу повидільної бази даних лісовпорядкування визначено, що ступінь використання потенційної продуктивності дубових деревостанів природного походження свіжої грабової судіброви  становить близько 50 %, а штучного – 35 %.

Соснові молодняки ДП «Холминський лісгосп» та ДП «Новгород-Сіверський лісгосп», що сформувались на землях, переданих під заліснення у віці 10-17 років  є високоповнотними, але ослабленими та потребують  проведення рубок догляду. У разі не проведення освітлень та прочищень  у середньовікових соснових деревостанах на староорних землях виникають осередки відмирання дерев  від кореневої губки.

Соснові деревостани мішаного складу мають більшу стійкість до шкідників, хвороб, несприятливих абіотичних факторів, ніж чисті сосняки.  Нині культури сосни створюють переважно мішаного складу. Однак мало насіння заготовляють на об’єктах постійної лісонасіннєвої бази. У ДП «Борзнянський лісгосп» в останні роки розпочалось омолодження об’єктів насіннєвої бази. За оцінкою родинних плантацій та постійних лісонасіннєвих ділянок визначено, що їхній нинішній стан потребує доглядів.

Для поліпшення приживлюваності лісових культур сосни звичайної в ДП «Семенівський лісгосп» та ДП «Корюківський лісгосп» застосовані  інсектициди та біопрепарати. Найбільшу ефективність отримано від застосування  препарату «Антихрущ». Після застосування біопрепарату Метаризин у 2017 році поліпшився стан 3-річних культур сосни. Однак щільність личинок хрущів у 2018 році була у 7 разів меншою, порівняно з попереднім роком.

Для підвищення стійкості лісових культур сосни вони формуються мішаного походження. У насіннєвий рік на зрубах з прокладанням  борозен у ДП «Корюківський лісгосп»,   ДП «Холминський лісгосп», ДП «Добрянський лісгосп» кількість дерев природного походження  перевершує кількість дерев лісових культур у 3 та більше разів. У 3-6-річних культурах ДП «Холминський лісгосп» кількість дерев сосни природного походження на зрубах сягає 20 тис. ш./га. За таких умов можна орієнтуватись на природне поновлення, а культури – не створювати.

Під наметом стиглих соснових деревостанів ДП «Корюківський лісгосп», ДП «Холминський лісгосп», ДП «Новгород-Сіверський лісгосп», ДП «Добрянський лісгосп», що мають повноту 0,8 і більше попереднє поновлення сосни не відбувається. У сосняках свіжого бору повнотою 0,7 поновлення сосни є задовільним, але нерівномірним по площі; в інших типах лісу – недостатнє або погане. У сосняках вологих суборів, що мають повноту 0,5 кількість підросту сосни є задовільною, але домішка берези в його складі становить понад 30 %.

За таких умов буде доцільно проводити суцільні рубки головного користування зі збереженням підросту головних порід або поступові рубки.

Кінцеві прийоми рівномірно-поступових та наступний прийом смугово-поступових рубок проведено в соснових деревостанах ДП «Городнянський лісгосп» та ДП «Семенівський лісгосп» на загальній площі 30,9 га. У зимовий період зі сніговим покривом знищується від 4 до 30 % підросту сосни. Проведення  лісосічних робіт після сходження снігового покриву не доцільне, адже кількість знищеного підросту збільшується. На ділянках залишилось близько 20 тис. шт./га 4-5-річного природного поновлення сосни та інших цінних порід, що є достатнім для формування деревостанів.

У  ДП «Борзнянський лісгосп» сосновий молодняк, що сформувався  після кінцевого прийому РПР переведено до вкритих лісовою рослинністю земель. На   інших ділянках за 4-5 років після 1-го прийому РПР додатковий поточний приріст крупномірної деревини становив 44-58 м3/га.  Розроблено наукове обґрунтування для проведення кінцевого прийому рівномірно-поступових рубок, наступного прийому групово-поступових рубок у ДП «Борзнянський лісгосп» та першого прийому  поступових і вибіркових рубок у ДП «Остерський військовий лісгосп». На об’єктах ДП «Семенівський лісгосп»,  ДП «Корюківський лісгосп» та ДП «Городнянський лісгосп»  проведено науково-виробничий семінар.

Протягом звітного року продовжено виявлення осередків всихання соснових деревостанів у ДП «Чернігівський лісгосп», ДП «Добрянський лісгосп», ДП «Борзнянський лісгосп», ДП «Корюківський лісгосп», ДП «Холминський лісгосп», ДП «Новгород-Сіверський лісгосп».  У більшості підприємств до 31 березня 2018 року вилучено осередки всихання дерев сосни на площі 8848 га вибірковими та 80 га суцільними санітарними рубками. За результатами досліджень встановлено, що на заселених верхівковим короїдом модельних деревах сосни протягом зими 2017-20018 років загинуло лише близько 20% від наявної кількості шкідника.

 У феромонних пастках, встановлених у серпні 2018 року, виявлені  імаго верхівкового короїда, шестизубчатого короїда, малого соснового лубоїда. Літ верхівкового короїда закінчився наприкінці жовтня. Слід продовжити спостереження за  шкодочинністю стовбурових шкідників та встановити феромонні пастки на початку їхнього масового льоту (початок квітня 2019 р.). Продукція комах (чисельність молодого покоління жуків) верхівкового короїда на облікових палетках модельних дерев досягає 100 шт./дм2, що перевершує майже у 10 разів середні популяційні показники виду та вказує на фазу концентрації чисельності.

У ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» на маршруті постійного моніторингу завдовжки 7 км після вилучення 26 осередків всихання дерев сосни у січні-лютому 2018 року, протягом вегетаційного періоду утворилося 17 осередків, переважно групового типу. Поодиноко виявлені куртинні осередки всихання площею 0,06-0,1 га. Для попередження поширення всихання сосняків внаслідок масового розмноження шкідників потрібно регулярно проводити санітарні рубки, а в категоріях лісів, де ці заходи не дозволені – застосовувати біологічні заходи боротьби.

Визначено 8 видів рослин та 7 видів тварин, занесених до Червоної книги України, встановлене їхнє місцезнаходження у  ДП «Борзнянський лісгосп» та ДП «Городнянський лісгосп» .

Протягом 2018 року науковцями відпрацьований 131 людино-день у відрядженнях у лісовому фонді державних лісогосподарських підприємств Чернігівського ОУЛМГ. Всі польові матеріали опрацьовані, проведено математично-статистичний аналіз, підготовлені наукові звіти та передані замовникам. Науково-дослідні роботи виконано на суму 327,1 тис. грн. (без ПДВ). Станом на 15 січня 2019 року заборгованість складає 22,9 тис. грн.

А.М. Жежкун,

науковий керівник господарсько-договірних тем,

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Мапа

Погода у Чернігові
Календар
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
© 2024 Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства