Північне міжрегіональне управління
лісового та мисливського господарства

Офіційний вебсайт

(0462) 676 942

info@n.forest.gov.ua

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.01.2014

м. Київ

N 42

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 лютого 2014 р. за N 271/25048

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві лісових ресурсів України та його територіальних органах

Відповідно до статті
22 Закону України “Про звернення громадян”
, Указу
Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 “Про першочергові заходи
щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”
, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500, з метою вдосконалення організації особистого прийому громадян Державним агентством лісових ресурсів України та його територіальними органами

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві лісових ресурсів України та його територіальних органах, що додається.

2. Державному агентству лісових ресурсів України (Сівець В. М.) забезпечити:

1) організацію прийому громадян відповідно до Порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державного агентства лісових ресурсів України.

3. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В. М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України

В. М. Сівець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.01.2014 N 42

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 лютого 2014 р. за N 271/25048

Порядок
організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві лісових ресурсів України та його територіальних органах

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Держлісагентстві України та його територіальних органах з питань, що належать до їх компетенції.

1.2. Посадові особи Держлісагентства України та його територіальних органів, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією
України
, Законами України “Про звернення громадян”, “Про
державну службу”
, Указом
Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 “Про першочергові заходи
щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”
, Положенням про Державне агентство лісових ресурсів України, затвердженим Указом
Президента України від 13 квітня 2011 року N 458
, іншими нормативно-правовими актами, що врегульовують порядок прийому та розгляду звернень громадян, та цим Порядком.

1.3. Особистий прийом громадян Головою Держлісагентства України, його першим заступником та заступником (далі – керівництво Держлісагентства України), керівництвом відповідного територіального органу Держлісагентства України проводиться за попереднім записом у дні та години, визначені графіками особистого прийому громадян, затвердженими наказами Держлісагентства України та відповідного територіального органу, які розміщуються на офіційному веб-сайті Держлісагентства України та/або відповідного територіального органу Держлісагентства України.

Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати – героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться у першочерговому порядку.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

1.4. Інформація про порядок та графік прийому громадян висвітлюється та розміщується на офіційному веб-сайті Держлісагентства України, інформаційному стенді адміністративного будинку Держлісагентства України (м. Київ, вул. Ш. Руставелі, 9А, перший поверх).

1.5. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу.

1.6. Керівники Держлісагентства України несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України за недотримання вимог Закону
України “Про звернення громадян”
.

II. Порядок запису громадян

2.1. Попередній (не пізніше ніж за сім днів до дня прийому) запис громадян на особистий прийом до керівництва Держлісагентства України здійснюється відповідальними працівниками приймалень Голови Держлісагентства України, його першого заступника та заступника, визначеними посадовими особами (далі – відповідальні працівники) за адресою: м. Київ, вул. Ш. Руставелі, 9А або за телефоном приймалень (крім святкових та вихідних днів) з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45), обідня перерва з 13.00 до 13.45.

2.2. Попередній (не пізніше ніж за сім днів до дня прийому) запис на особистий прийом до керівництва відповідного територіального органу Держлісагентства України здійснює відповідальний працівник, визначений наказом органу.

2.3. Для запису на особистий прийом посадовими особами Держлісагентства України та участі в особистому прийомі громадянин пред’являє документи, що посвідчують його особу, а в разі представлення інтересів інших осіб – також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

Під час запису, попереднього запису громадян на особистий прийом до керівництва Держлісагентства України відповідальний працівник приймальні, який проводить запис, попередній запис, з’ясовує прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається структурний підрозділ апарату Держлісагентства України, до компетенції якого належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження), номери його контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним.

Під час запису на особистий прийом громадянин або його представник також надає за особистим підписом письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться перед посадовою особою Держлісагентства України, та копії наявних рішень, прийнятих із цих питань, а також інші документи по суті порушеного питання.

З’ясування інших відомостей про громадянина або його представника, одержання іншої інформації, яка не стосується змісту порушуваних питань, під час запису, попереднього запису на прийом посадовими особами Держлісагентства України не допускається.

У разі якщо громадянин або його представник через стан здоров’я або з інших причин не може прибути особисто для запису на особистий прийом посадовими особами Держлісагентства України, його попередній запис здійснюється за контактним телефонним номером приймальні посадової особи Держлісагентства України, вказаним у графіку.

У записі на особистий прийом до керівництва Держлісагентства України та/або його територіальних органів може бути відмовлено на таких підставах:

повторне звернення одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, що було вирішено по суті;

звернення з питань, що не належать до компетенції Держлісагентства України та його територіальних органів;

звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею
17 Закону України “Про звернення громадян”
;

звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє законний представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому законодавством).

Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

У разі відмови в записі відповідальними працівниками приймалень керівництва Держлісагентства України та відповідальним працівником територіального органу Держлісагентства України громадянинові надаються відповідні роз’яснення щодо причин відмови.

2.4. Список громадян, які попередньо записані на особистий прийом до керівництва Держлісагентства України, разом з інформаційними записками щодо змісту питань передаються для опрацювання до структурних підрозділів Держлісагентства України відповідно до компетенції за п’ять днів до прийому. Відпрацьовані списки (не пізніше ніж за три дні до прийому) повертаються до приймалень на погодження керівництву Держлісагентства України відповідно до розподілу функціональних обов’язків та за два дні до прийому громадян погоджені списки із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, змісту порушуваних питань подаються відповідальними працівниками до посадової особи, яка здійснюватиме особистий прийом.

2.5. Облік особистого прийому громадян ведеться відповідальними працівниками приймальні у журналах обліку особистого прийому громадян.

Під час особистого прийому громадян на кожного заявника заводиться реєстраційно-контрольна картка, яка до 18.00 після завершення особистого прийому з резолюцією керівництва Держлісагентства України передається до відділу контролю та звернень громадян управління кадрів та контролю для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N
348
.

2.6. Відділ контролю та звернень громадян управління кадрів та контролю відповідно до резолюції керівництва Держлісагентства України забезпечує направлення звернення, що подано на особистому прийомі, безпосередньо тим виконавцям, до компетенції яких належить його розгляд і вирішення.

2.7. Консультації та роз’яснення для громадян щодо порядку вирішення порушених питань надають відповідальні працівники та працівники відділу контролю та звернень громадян управління кадрів та контролю.

2.8. Відділ контролю та звернень громадян управління кадрів та контролю здійснює:

контроль за дотриманням визначених чинним законодавством порядку і строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому;

систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, інформування про це на щотижневих оперативних нарадах, які проводяться керівництвом Держлісагентства України;

підготовку аналітичних інформацій про розгляд звернень з особистого прийому громадян, узагальнених висновків та пропозицій для подання Голові Держлісагентства України, включення до матеріалів колегії з питань виконавської дисципліни, розміщення на офіційному веб-сайті Держлісагентства України.

III. Здійснення прийому громадян

3.1. Керівництво Держлісагентства України під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає громадянину відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення письмово або усно (за його бажанням) та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

3.2. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення порушених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів апарату Держлісагентства України, працівників територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства України, або одержувати від них потрібну інформацію.

3.3. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином заява розглядається у порядку, встановленому для письмових звернень. Про результати розгляду громадянинові, за його бажанням, надається усна або письмова відповідь за підписом особи, яка здійснювала цей прийом.

3.4. Повторний прийом громадян з питань, які вже розглядалися керівництвом Держлісагентства України, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті.

У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

3.5. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Держлісагентства України чи його територіального органу, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації необхідно звернутися (дає адресу, номер телефону тощо).

3.6. Керівництво Держлісагентства України та керівництво територіального органу зобов’язані забезпечити прийом усіх громадян відповідно до попереднього запису з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку Держлісагентства України, його територіального органу та визначеного графіком часу.

3.7. У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов’язків.

3.8. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі її відсутності – особою, на яку покладено виконання обов’язків.

Заступник директора

Департаменту землеробства Ю. Л. Жарун